Lifechip.pl

Rozdział VIII

Najważniejsze jest PRAWO.

 

Cały system naszego postrzegania, jak wzrok, słuch, czucie, jest obrabiane cyfrowo, a co z tej technologii można uzyskać wiemy z przykładów obecnie stosowanych narzędzi. Można sygnały wycinać, dodawać i mieszać, dla Boga wszystko jest możliwe. Lecz najważniejszą sprawą jest współdziałanie Dwóch skrajnie przeciwnych Sił według ustalonych pomiędzy nimi reguł – Praw, siła budująca przeciwdziała sile niszczącej, siła napędzająca przeciwdziała sile hamującej, dająca energię – odbierającej, a dla Świadomości są to siły Miłości i Nienawiści. Bez tzw. „czarnych dziur” i promieniowania reliktowego niemożliwe byłoby tworzenie życia. Jeśli stworzono teorię o Wielkim Wybuchu to nikt nie mówi, że te olbrzymie wibracje musiały zostać przez Coś pochłonięte, bo na pewno nie przez próżnię. Zanim to nastąpiło musiała powstać koncepcja tego tworu, czyli odpowiednie Prawa, które zostały zaproponowane drugiej Sile. Z tą propozycją wyszła Siła Miłości, budująca i tym samym istniejąca równowaga w Bogu została przechylona na Jej rzecz.

Bóg nie ma niczego wspólnego z bezprawiem”, Job 34,10;

Niech raczej Prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający” Ks. Amosa 5,24;

Lecz wy obróciliście Prawo w truciznę, a owoc sprawiedliwości w piołun” Amos 6,12;

Tą mądrością jest księga przykazań Boga i Prawo trwające na wieki” Ks. Barucha 4,1;

Przestrzegajcie Prawa i kierujcie się sprawiedliwością” Izaj.56,1;

Widział to Pan i za złe poczytał, że nie ma Prawa” Izaj.59,15;

czy jest ktoś taki, kto przestrzega Prawa, kto szuka prawdy – a przebaczę mu” Jerem. 5,1

Z punktu widzenia ludzi pewne Prawa mogą wydawać się niezrozumiałe, jak np. „Iż każdemu kto ma, będzie dane, temu zaś, który nie ma, będzie odebrane” Łuk.19,26; Mat.13,12,

a z tego wynika, że jest rzeczą prawidłową, aby bogaci się bogacili, a biedni jeszcze bardziej podupadali.

Takie jest Prawo ustanowione i nie nam go sądzić, i odrzucać, lecz wykonywać, „Prawo weszło po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło” L. do Rzym.5,20. Natomiast od ciebie zależy, by nie wychodziło z twoich rąk, gdyż dodajesz kroplę do kropli, zwiększając obszar Morza bez Praw i prędzej czy później Ono cię zaleje,

Staniecie bezradni wobec szumu Morza i Jego nawałnicy” Łuk.21,25.

Czynienie bezprawia w życiu objawia się nieszczęściami, wypadkami i kataklizmami, teoria Chaosu jest wcielana w praktykę. Czy myślisz, że tworząc piekło ominą cię jego skutki?

Podam przykład pewnej wsi polskiej, przez którą przeszła trąba powietrzna, zaczęła się na skraju i zakończyła na przeciwległym krańcu wsi, zerwała wszystkie dachy, zburzyła mury, ale nikt nie zginął. Można powiedzieć, że to przypadek, lecz chaos w tej wsi osiągnął 95%. Złożyło się na ten kataklizm nie tylko postępowanie mieszkańców, ale również nieprawidłowo zaprojektowana architektura, która jest odpowiedzialna za tworzenie się energii kształtu uruchamiającej Enigmę. Obecnie o takim czynniku zapomniano, choć jeszcze niedawno dbano o przestrzeganie budowania według odpowiednich reguł.

Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” Mat.5,20. Jeśli nauki obecnych pasterzy utwierdzają w przekonaniu, że nic nie trzeba już robić dla swojego rozwoju, gdyż ofiara Jezusa wszystkich wyzwoliła, to przytoczę Jego słowa z trochę odmienną interpretacją. Otóż mówi w Mateuszu 5,17–19 „Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon.” (tłum. Biblii Bryt.), a w Biblii Tysiąc. „nie przyszedłem znieść Prawo” – w słowach tych chodzi o „rozwiązanie” jak rebus, zagadkę, zadanie, tajnego znaczenia Prawa, a nie zniesienie, jak wyeliminowanie jego znaczenia, czy działania na świecie.

Zdanie 19 powinno znaczyć: „Ktokolwiek by tedy umiał wytłumaczyć jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym nazwany będzie w Królestwie Niebieskim”, a jeśli do tego dojdą czyny według tych Praw, będzie nazywany wielkim, „a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazywany wielkim w Królestwie Niebieskim”.

Jeśli ktoś by zniósł nawet najmniejsze przykazanie to wyląduje w piekle, a nie w raju.

Jezus nie przyszedł wytłumaczyć dawniej obowiązujących Praw, lecz je dopełnić, czyli wprowadzić nowe Prawa według zapowiedzi proroków, co czyni w trakcie Trzech Dni, jak wyjaśniłem wcześniej. Więcej Prawa powoduje więcej konfliktów i związanych z tym rozwiązań siłowych; ale jest to nieunikniona konsekwencja rozwoju Świadomości – inteligencji człowieka.

Ogień przyszedłem rzucić na Ziemię i jakbym pragnął, aby już płonął”,

Czy myślicie, że przyszedłem, dać Ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie” itd. Łuk.12,49–59.

Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na Ziemię, nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką; i synową z jej teściową” Mat.10,34–37.

Jeśli dotychczas utożsamiano wytwarzanie Świadomości z mózgiem i ciałem materialnym, a ducha z jakimś czynnikiem dającym energię życia, to słowa Jezusa o kształtowaniu swoich czynów musiały być niezrozumiałe i niestosowane w normalnym życiu – „Kto umrze dla mnie, żyć będzie” Jan 11,25. O sobie mówi jako Świadomość, a nie jako ciało materialne, gdyż On nigdy nie był wytworem mózgu, lecz Świadomością związaną chwilowo z ciałem. Wszystkie Jego nauki są skierowane na kształtowanie Świadomości poprzez wybór odpowiednich w danej sytuacji reakcji. Nic nie może się zdarzyć w życiu człowieka, na co nie byłoby antidotum w słowach Ewangelii. Tworzenie odpowiednich sytuacji życiowych nie jest przypadkowe, jest natomiast dozowane pod ścisłą kontrolą, aby kształtować Świadomość, bądź ją sprawdzać w trudnych sytuacjach.

Najpierw dana osoba otrzymuje prawa rządzące daną społecznością, a następnie odpowiednią sytuację. Mówi się „okazja czyni złodzieja” i nikomu nie przyszło na myśl, że jest to tylko symulacja jego zachowań. A jeśli tylko chcesz czynić zło, to na okazję nie będziesz długo czekał. Tu należałoby wprowadzić opowieści ludzi, a może i twoje z doświadczania takich pokus. Modlimy się przecież – „I nie wódź nas na pokuszenie”. Jest zasada – czarna plama ciągnie do czarnej, dobra Świadomość zawsze wyczuje dobrą. W związku z tym, że są Dwie Siły, Miłości i Nienawiści, każda chce dla siebie zebrać więcej pewnego czynnika, który wytwarzany jest przez ciało ludzkie (o czym później), a który jest niezbędny do transformacji, a w końcowym efekcie zejścia do ciała zbudowanego wyłącznie z Prochu (z korpuskułów) i życia jako nieśmiertelna osoba mająca do dyspozycji wszystkie osiągnięcia danej cywilizacji. Wybór jest skromny, albo ludzie sprowadzą Ojca Miłości, który stworzy raj, albo Ojca Nienawiści i będą mieli piekło.

Tutaj przytoczę przykład osobnika, który przebywał na ziemi niedawno (A.H.) i byłby nieśmiertelny gdyby wiedział kim jest, gdyż nic nie mogło go zabić, oprócz samounicestwienia. Jak każdy się przekonał stworzył raj dla siebie i piekło dla pozostałych.

Copyright © 2014 Lifechip.pl