Lifechip.pl

Rozdział IX

Kształtowania stanów Miłości – Inteligencja.

 

Jeśli uznajemy, że Jezus jest Miłością i Światłością to bardzo dobry wybór, ale nie można Jego pewnych wypowiedzi o zachowaniach w przydarzającej się sytuacji uważać za kształtowanie miłości w sposób bezpośredni, jak to starają się przedstawić uczeni w Piśmie. Dotyczy to np. polecenia, aby na uderzenie w jeden policzek nadstawić drugi, „kto chce się z tobą procesować i zabrać szatę, zostaw i płaszcz” Mat.5,39–40; Łuk.6,27–36. Spróbuję wyjaśnić, że o kształtowaniu pozytywnych postaw mówi w sposób pośredni, On mówi o istniejącej nienawiści i jak ją pokonać nie walcząc, „Nie sprzeciwiaj się złemu, a kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie”. Odpowiedź „świadomości” (dokładnie nie chodzi o Świadomość, ale o System tworzący stany psychiczne) jest zawsze jednakowa, na zło odpowiedzieć złem, na przemoc – przemocą, żeby honor nie ucierpiał, a On mówi „nie odpowiadaj” rodzącą się w tobie odpowiedzią czynienia „jak tobie uczyniono”. Natomiast tą energię nienawiści, która się w tobie tworzy wykorzystaj na budowanie ciała prochu, abyś miał się na czym zatrzymać.

Cała Jego nauka głosi umiejętność rozdzielenia Tych dwóch energii w sposób budujący Świadomość z Miłości i ciało z energii nienawiści (tworzenie Prochu). Można również w sposób odwrotny, lecz w efekcie końcowym takie ciało jest mniej wytrzymałe, natomiast budować je łatwiej dlatego takie metody stosują w swoich naukach i ćwiczeniach buddyści.

Genialność Stwórcy umożliwiła zbudowanie tego Świata z jednej podstawowej Cegiełki i Dwóch przeciwstawnych energii, określanych mianem Wody, „Niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód” Genezis 1,6. Woda w tłumaczeniu na obowiązujące pojęcia to pole elektromagnetyczne.

Zdarzają się często i takie sytuacje, że jeśli już ktoś nie odpowiada na wyrządzane mu zło nienawiścią, to tłumi ją w sobie, co objawia się nerwicami, stresami, lękami i przede wszystkim różnego rodzaju nałogami. I oprócz leczenia farmakologicznego, a w niektórych przypadkach terapiami psychologicznymi nie wiadomo co z takimi stanami zrobić i jak im zapobiegać, gdyż skończyła się mądrość pracowników nauki, jednak Mądrość Boga dała wskazówki. Przekazał pewne słowa „Módl się i pracuj”, gdyż tylko te dwie czynności uruchamiają system prawidłowego przetwarzania energii na proch dla ciała i energię wpływającą na pobudzanie i rozwój narzędzi intelektualnych – inteligencji, pamięci.

Nauka, medytacje, chwile zastanowienia się i analizy swego życia są w kategorii modlitwy, natomiast umysłowa praca urzędnika nie tworzącego, nie zalicza się do żadnej kategorii.

Jest nieszczęściem człowieka obecnych lat, że przez rozwój techniki został pozbawiony ciężkiej pracy fizycznej, bez której jego rozwój zostaje ograniczony, jak również jest czynnikiem powodującym jego przedwczesną śmierć, gdy organy są jeszcze w pełni sprawne.

Jedni ciężko pracują, lecz się nie modlą i nie uczą, drudzy się tylko modlą, a pracę pozostawiają prymitywom. Rezultat jest zawsze jednakowy – przechodzą na drugą stronę. Ale nie do swojego Ojca Niebieskiego, „Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Jakuba, i Bóg Izaaka. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych” Mat.22,32. Jeśli byłoby inaczej Jezus nie dokonywałby cudów zmartwychwstania. Po drugiej stronie nie obowiązują dane nam Prawa, gdyż nie jest to np. miejsce gdzie można umrzeć, urodzić się, czy cudzołożyć, dlatego Jest Bogiem żywych – tego świata. „Nie w krainie umarłych bowiem cię wysławiają, nie chwali Ciebie śmierć, nie oczekują Twojej wierności ci, którzy zstępują do grobu. Żywy, tylko żywy wysławia Ciebie,…” Izajasz 38,18–19.

Cały dorobek zebranej energii nienawiści musi przejść przez ręce, które coś swoją pracą tworzą, ale dotyczy to przede wszystkim mężczyzn. Kobiety podlegają innym prawom, gdyż ich rola też jest inna. Mężczyzna dzielący życie na pracę umysłową i fizyczną, posiadający życie rodzinne jest ideałem rozwoju. Będzie na pewno żył zdrowo i długo, czyli szczęśliwie, jeśli rozumie jeszcze, że taki jest cel życia ziemskiego. Słowa Mat.19,23, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebieskiego powinno być zrozumiałe, przy wniosku z doświadczeń życiowych osób, które nigdy nie pobrudzili rąk pracą.

Dlaczego wiedza o przetwarzaniu nienawiści na użytek człowieka jest taka ważna?

Teraz mogę wytłumaczyć co zrobić z tłumioną nienawiścią. Otóż poziom tej energii jest proporcjonalny do inteligencji osobnika, jest czynnikiem nierozłącznym w momencie przyswajania jodu przez organizm i dopiero rozdzielany przy analizie czynów człowieka. W badaniach naukowych nad inteligencją ludzi stwierdzono, że w miarę rozwoju cywilizacyjnego jest coraz wyższa, a jak z życia wiemy (do tego badania nam nie potrzebne) poziom nienawiści również wzrasta i nie wiadomo, dlaczego. Kiedyś uważano, że rozwój oświaty, kultury i techniki zlikwiduje barbarzyństwo, ale stało się zupełnie odwrotnie.

Biorąc pod uwagę zachowania osobników z zespołem Downa, stwierdzamy, że nie potrafią na wyrządzoną krzywdę odpowiedzieć złośliwością, są zawsze pełni spokoju i miłości, ale też ich inteligencja jest odpowiednio niska. Takie samo zjawisko można obserwować u odkrywanych w naszych czasach prymitywnych plemion, niska inteligencja i duża doza miłości, która szybko się kończy gdy nabywają wiedzy, a duży i szybki przeskok cywilizacyjny zazwyczaj prowadzi je do samounicestwienia. Można również przytoczyć przykład dawnej cywilizacji Majów, których cechowała wysoka inteligencja na tle pozostałych ludów, ale dopuszczali się też wyjątkowych okrucieństw w stosunku do wrogów, ich wiedza nie uchroniła ich do zagłady. Innym przykładem jest styk kultur indiańskich i białych ludzi niosących „słowo Boże”.

Wysoka inteligencja niektórych osobników w wielu wypadkach służy im do popełniania przestępstw o wyjątkowo perfidnych i okrutnych skutkach. Obecnie przychodzące na ten świat Świadomości o wysokiej inteligencji, zanim odnajdą siebie i swoje zadania, już jako dzieci popełniają przestępstwa, bo jest to dla nich najprostszy sposób wykorzystania inteligencji, ale nie wiedzą, że wpływa to na ich całe późniejsze życie. Komu mogło przyjść na myśl (nie do głowy), że Świadomość to osobny element, który zostaje podłączony do ciała. Kiedy i w jaki sposób? – to osobny temat.

Dokładna analiza słów Mar.9,49–50 potwierdza powyższe stwierdzenia, gdyż mówią „każdy będzie ogniem posolony. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą”. Zastępując słowo „sól”, słowem „ognia” jako obrazu wewnętrznego inteligencji, gdyż wtedy takie słowo nie istniało, otrzymamy takie ważne słowa: – czym możesz zastąpić inteligencję, miej w sobie inteligencję, jak ogień i sól lecz zachowaj pokój, opanowanie w swoich działaniach, panuj nad swoimi czynami.

Powinno być zrozumiałe, dlaczego każdy osobnik jest różny pod względem poziomu inteligencji, odczuwania, talentów i innych cech psychicznych. Pod słowem „inteligencja” rozumiem – szybkość dostosowywania się do zmieniających warunków, na które ma wpływ pojemność pamięci, czas dostępu do jej zasobów, zdolność kojarzenia zawartych tam informacji i wyciągania wniosków do realizacji.

Każdy otrzymał na Początku po jednakowej ilości Tchnienia Bożego, ale co z tym zrobi, bądź zrobił do momentu Wzbudzenia jego ciała prochu, (nie materialnego) i połączenia się na stałe ze Świadomością, to zależy tylko od niego, a informacje jak postępować zostały przekazane w formie ustnych i pisanych Praw stanowionych przez Boga i urzędy ludzkie. Należy tu przeczytać przypowieść „Podobieństwo o dziesięciu minach” Łuk.19,11–27.

Nie w tym rzecz, czy Prawo jest dobre, czy złe, lecz o stosunek do jego przestrzegania. Cesarz ustanawia prawo podatku, więc i Jezus przestrzegając je nakazuje uczniom je zapłacić Mat.21,21; Łuk.20,25 „Oddawajcie więc Cesarzowi co jest cesarskie, a Bogu co jest Boże”, nie chodzi w tej scenie o pieniądze lecz o Prawa Boga i rządzących.

Copyright © 2014 Lifechip.pl