Lifechip.pl

O mądrości

Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; (25) zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć; (26) nim ziemię i pola uczynił - początek pyłu na ziemi. (27) Gdy niebo umacniał, z Nim byłam gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, (28) gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy Źródła wielkiej otchłani umacniał, (29) gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. (30) Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich.

Czy człowiek poznał już pełny Obraz Stworzenia? - nawet nie zajrzał do przedsionka wiedzy, gdyż naukowcy swoimi doświadczeniami udowadniają jedynie kreację życia bez udziału Boga. Trudno więc, aby mogli połączyć przekazaną przez Niego wiedzę z wynikami swoich doświadczeń. Jednak wychodząc z odmiennych założeń początkowych wykorzystajmy, doświadczenia, wiedzę i osiągnięcia cywilizacyjne w połączenie z wiedzą Objawioną, do kreacji nowej wizji człowieka. Zapraszam do lektury o Istocie człowieka, wiedzy przedstawiającej i udowadniającej dualizm człowieka, jako oddzielne cząstki somy i psyche. Badania naukowe udowadniające zjawisko elektrycznej aktywności mózgu NIE są poparte żadną teorią fizyki elektromagnetyzmu. NIKT na świecie nie potrafi odpowiedzieć na proste pytanie - w jaki sposób prąd przechodzi z neuronów kory na powierzchnię głowy? Prądy są pochodzenia zewnętrznego.

- Zapraszam do tekstu Wykładu oraz wyjaśnień na Forum.

 

Copyright © 2014 Lifechip.pl