Lifechip.pl

Linki

 
http://www.nfa.pl/news.php?id=8288
 http://www.polishclub.org/2013/12/10/jozef-wieczorek-im-wyzsze-wyksztalcenie-tym-wieksze-oglupienie/
 
www.kosmos.pl
 
 
 
 
Siedem nauk dla zmarłych. Napisane przez Bazylidesa w Aleksandrii
Tekst zamieszczony pod linkiem znalazł się w autobiografii  CG Junga.
Obecnie prezentowany na stronie www.gnosis.pl
 

Copyright © 2014 Lifechip.pl