MainMenu

 

                   SŁOWO było na POCZĄTKU ...

                                       LIFECHIP - PROCESOR - OKO

                                              

        Transformacja Teologii w kontekście nauk ścisłych.. 

                               ISBN 978-83-917420-8-2

                                                  Autor - Janusz Lusiński


                       przedstawia Wykład opisujący Istotę Stworzenia - dowód, że nie jesteś zbiorem neuronów.

Portal jest stworzony i prowadzony dla Wszystkich Tych, którzy zadają pytania egzystencjalne

i szukają odpowiedzi. Przedstawia wiedzę o Istocie Stworzenia Człowieka oraz mechanizmach

związanych z funkcjonowaniem w tej przestrzeni.

Animacja ukazuje Procesor tworzący Słowo obecnie zwane BAJT,
poszczególne skrzydła są źródłem Bitów, zmiany obrotu skrzydeł tworzy nowe
poszczególne Bajty, zestawy Procesorów budują pojęcia wyższego rzędu.

LIFECHIP - PROCESOR ŻYCIA - KOŁA - OKA BOGA - w których jest Życie

- wg Księgi Ezechiela

Schematy przedstawiają Procesor Animacja -

https://www.youtube.com/watch?v=KE8HfKc5b0k&feature=youtu.be

                  

         Osiągnięcia współczesnej społeczności wypromowały pierwszą, jedyną i niepodważalną prawdę naukową - mózg myśli!?
NIE Myśli - cywilizacyjne, naukowe, komunistyczne, ateistyczne kłamstwo !
dowód -

udowadniane prądy na głowie nie mają NIC wspólnego z aktywnością neuronów, gdyż nikt na świecie NIE zna teorii fizycznej wyjaśniającej w jaki sposób pole elektromagnetyczne mogłoby przejść przez 5 warstw elektrolitu, nikt z fizyków na świecie nie potrafi wytłumaczyć tego zjawiska.

NIE kwestionuję obecności prądów lecz są pochodzenia zewnętrznego...z, jak poniżej.

Druga teologiczna prawda naukowa - kłamstwo, BŁĘDNE

tłumaczenie słowa KABOD występujące 100.. razy w Piśmie świętym.
dowód -
tłumaczenie słowa "chwała" jako synonim sława - chwała NIE odzwierciedla obrazu i działania urządzenia, które jest nazywane KABOD - org. tłum. Ciężki,

CHWAŁA TO urządzenie PROCESOR KWANTOWY -

odpowiada za tworzenie świadomości i wszelkie systemy sterowania - metabolizm, behawior,...działanie kosmosu, jest KOSMOSEM. Opis działania, podstawy teoretyczne i regulacji sterowania znajduje się w I rozdziale Wykładu.

Twierdzenie BACONA mówi, że
„mało nauki odwodzi od Boga, dużo nauki prowadzi do Boga”

Mózg jest najbardziej prostym funkcyjnie narządem człowieka.
Stopień jego rozwoju NIE WARUNKUJE istnienia świadomości.
Mózg głowowy jest zbiorem neuronów wydzielniczych i ruchowych.
Pola neuronowe to komórki wzmacniająca pole elektromagnetyczne
poprzez udział prądów poprzecznych Halla w istocie białej
i przesyłające sygnał do dalszych części organizmu.

Działanie kontrolne realizowane przez świadomość oraz układ automatyczny - tzw. System Operacyjny znajdują się w Procesorze kwantowym zwanym Koło życia - Lifechip.
Neurony wraz z receptorami decydują o wytwarzaniu wszystkich doznań zmysłów - bo na zewnątrz ciała NIC nie istnieje - co NIBY istnieje. Badania laboratoryjne nie wykazały istnienia pól neuronów bólowych. Neurony nie wytwarzają bólu! Ból odczuwany jest przez pole - ciało - macierz świadomości jako efekt połączenia (anihilacji) zewnętrznych pól elektromagnetycznych na poziomie pojedynczych fotonów.

Dowody aktywności neuronów określanych jako procedury EEG - NIE są wiarygodne. Brak teorii fizycznej na przepływ pola elektromagnetycznego z neuronów przez 5 warstw elektrolitu na powierzchnię głowy.
Badane prądy na powierzchni skóry są pochodzenia zewnętrznego i nie penetrują do środka organizmu zgodnie z zasadą "klatki faradaja". Nie są adekwatne do stanów aktywności wewnętrznych neuronów.
Między neuronami czuciowymi i ruchowymi rozmieszczone są włókna kojarzeniowe.

Skład - istota szara oraz Istota biała będąca zbiorem neuronów z silnie rozwiniętą osłonką mielinową. Najnowsze badania wskazują na silną przebudowę istoty białej w okresie dojrzewania w wieku 15 - 18 lat. Co wyróżnia się (jak każdy zauważył) objawami zaburzeń behawioralnych. Przyczyną jest przejście ze sterowania Systemem OPeracyjnym na większy udział sterowania świadomością. Układy przeciwstawne.
Okres sterowania automatycznego Sys.OP. to od poczęcia do tego okresu przebudowy.

Mózg jelitowy - zbiór 4 mld neuronów wydzielających neuroprzekaźniki, które decydują o destrukcyjnych stanach psychicznych przeciwstawnych do tworzonych w komórkach wydzielniczych pól neuronowych mózgu głowowego. Brak pracy nad rozwojem świadomości (nad udziałem świadomym w sterowania) inaczej działanie niezgodne z Instrukcją obsługi Ciała blokuje prawidłowy katabolizm mający prowadzić do wyłączenia tego układu wydzielniczego i automatycznie
przełącza sygnały do katabolizmu układu neuronów mózgu głównego powodując choroby neurodegeneracyjne - Parkinson, Alzheimer.
Do publikowanego wiele lat temu art. o badaniach mózgu brzusznego
dodałem komentarz -
"Badanie we krwi obwodowej markerów wymienionych chorób nie umożliwia wskazania jaki układ neuronów je produkuje, co wyklucza odpowiednią diagnozę."
Obecnie po 25 latach badań odkryto jeszcze jeszcze jeden destrukcyjny czynnik.
Badania (art. Focus 06.16) tego układu neuronów wskazują, że tym elementem jest synteza amyloidu.
Czynnik ten również źle wysterowany atakuje tkanki serca.
W polskich pracach naukowych i środowisku lekarskim temat "mózgu brzusznego" nie występuje, co doskonale świadczy o fachowej wiedzy. Sekcyjnie "mózgi" kładąc na stole mamy do czynienia
 z północnym i południowym.
Natomiast przyjmując ich rzeczywiste działania w języku informatycznym mamy
do czynienia z mostkiem północnym i południowym dwóch ośrodków kontrolnych zwanych inaczej - chipsetami.

Po prostu idąc bardziej w technicznym rozwoju jaki wymyślił
Konstruktor są to kontrolery programowalne w każdym procesie funkcjonowania ciała i psychiki.

Eliminacja jakiegoś pola neuronowego, np w chorobie, mechanicznym uszkodzeniu..., powoduje przekierowanie na inne pola aby nie dopuścić do braku działania zasilanych urządzeń. Pola te nie tylko poruszają częściami ciała - ręka, noga, ale również układy pamięci zewnętrznej i wewnętrznej, wolnej i szybkiej i najważniejsze działają na mechanizm powstawania - narzucania stanów psychicznych.

Kwestia czy powyższy OBRAZ STWORZENIA jest FAKTEM nie podlega dyskusji. Jeśli zasadą jest, że udowodnione doświadczenie przyjmuje się jako prawidłowy opis rzeczywistości, to każde zdanie i pojęcie zaprezentowane przez autora w Wykładzie jest oparte na obowiązujących zasadach teorii i doświadczenia naukowego oraz przekazy starożytne przekazane współczesnym i odkrywane w różnej formie.

Głównym celem przekazu autora jest wyjaśnienie jak człowiek współczesny powinien dostosować swoje życie do wymogów istniejących mechanizmów  Stworzonych Mechanizmów, które NIE zostały ZROZUMIANEchoć są opisywane, używane, aby w pełni wykorzystać pobyt w Przestrzeni Ziemia dla rozwoju i dalszej kontynuacji podróży po innych przestrzeniach Kosmosu. Świadomość jako forma Informacji nigdy nie umrze, nie zostanie unicestwiona czy jest w stanie zaniknąć - była, jest i będzie. Pobyt na Ziemi w stosunku do całej reszty egzystencji to wakacje i niewielką dozą pracy nad zrozumieniem swojej POZYCJI. NIE wkładasz najmniejszej nawet ilości energii w sterowanie metabolizmem aby móc utrzymać się w kontakcie z ciałem, a jednak coś, ktoś pracuje nad odpowiednim dozowaniem algorytmów. Skorzystaj z szansy jaką daje Ci możliwość poznania wiedzy o Istocie Stworzenia niedostępnej przez dotychczasowe tysiąclecia istnienia tej i innych społeczności.  Na stronie przedstawiam podstawy zagadnienia gdyż poszczególne rozwiązania szczegółowe są skomplikowane i wymagają specjalistycznej wiedzy, jednak bez tych podstaw nie da się przejść do celu jakim jest Wybudowanie Nieśmiertelnego Ciała i psychiki odpornej na zewnętrzne układy sterowania.

Jeśli czytasz, że ktoś skierował auto na drzewo, na przeciwległy pas, skoczył z wysokości, spożył truciznę czy poszedł się utopić, itd. TO DZIAŁANIA WYNIKAŁY ZE STEROWANIA JEGO CIAŁEM, A ON JAKO OBSERWATOR NIE POTRAFIŁ POWSTRZYMAĆ SWOJEGO CIAŁA.

Powyższe udowadnia już fizyka http://holographic-universe.pl/ jednak nie zna przyczyny i możliwości ochrony, natomiast lekarstwem jest wykładnia ewangelicznego przesłania, czytana nowym alfabetem.

"Twoją przyszłością jest znana historia"

 - napisane; "z czynów swoich rozliczony będziesz....