SŁOWO było na POCZĄTKU ...

LIFECHIP - PROCESOR - OKO


Transformacja Teologii w kontekście nauk ścisłych..

ISBN 978-83-917420-8-2

Autor - Janusz Lusiński


przedstawia Wykład opisujący Istotę Stworzenia - dowód, że nie jesteś zbiorem neuronów.

Portal jest stworzony i prowadzony dla Osób, które zadają pytania egzystencjalne

i szukają odpowiedzi. Przedstawia wiedzę o Istocie Stworzenia Człowieka oraz mechanizmach

związanych z funkcjonowaniem w tej przestrzeni.

Animacja ukazuje Procesor tworzący "SŁOWO" - obecnie zwane BAJT,
poszczególne skrzydła są źródłem Bitów, zmiany obrotu skrzydeł tworzy nowe
poszczególne Bajty, zestawy Procesorów budują pojęcia wyższego rzędu.

LIFECHIP - PROCESOR ŻYCIA - KOŁA - OKO BOGA - w których jest Życie

- wg Księgi Ezechiela

Schematy przedstawiają Procesor.

Animacja w formacie 11 D

https://youtu.be/yRzNKZ6k8w0

                           

                                                                     

 

    Osiągnięcia współczesnej społeczności wypromowały pierwszą, jedyną i niepodważalną prawdę naukową - mózg myśli!?
NIE Myśli - cywilizacyjne, naukowe, komunistyczne, ateistyczne kłamstwo !
dowód -

udowadniane prądy na głowie nie mają NIC wspólnego z aktywnością neuronów,

gdyż nikt na świecie NIE zna teorii fizycznej wyjaśniającej

w jaki sposób pole elektromagnetyczne mogłoby

przejść przez 5 warstw elektrolitu,

nikt z fizyków na świecie nie potrafi wytłumaczyć tego zjawiska.

Klatka Faradaja, doświadczenie dla zapoznania się ze specyfiką tego pojęcia

https://www.youtube.com/watch?v=63TtyTc9flo

NIE kwestionuję obecności prądów lecz są pochodzenia zewnętrznego, jak poniżej.

Druga teologiczna prawda naukowa - kłamstwo,

BŁĘDNE tłumaczenie słowa KABOD występujące 100.. razy w Piśmie świętym.
dowód -
tłumaczenie słowa "chwała" jako synonim sława - chwała NIE odzwierciedla obrazu


i działania urządzenia, które jest nazywane KABÓD - org. tłum. Ciężki,

CHWAŁA TO urządzenie PROCESOR KWANTOWY -

odpowiada za tworzenie świadomości i wszelkie

systemy sterowania - metabolizm, behawior,...działanie kosmosu - jest KOSMOSEM.


Opis działania, podstawy teoretyczne i regulacji sterowania znajduje się w treści Wykładu.Twierdzenie BACONA mówi,
- „mało nauki odwodzi od Boga, dużo nauki prowadzi do Boga”

Mózg jest najbardziej prostym funkcyjnie narządem człowieka.
Stopień jego rozwoju NIE WARUNKUJE istnienia świadomości.
Mózg głowowy jest zbiorem neuronów wydzielniczych i ruchowych.
Pola neuronowe to komórki wzmacniająca pole elektromagnetyczne
poprzez udział prądów poprzecznych Halla w istocie białej
i przesyłające sygnał do dalszych części organizmu.

Działanie kontrolne realizowane przez świadomość oraz układ automatyczny - tzw. System Operacyjny
znajdują się w Procesorze kwantowym zwanym Koło życia - Lifechip.
Neurony wraz z receptorami decydują o wytwarzaniu wszystkich doznań zmysłów
- bo na zewnątrz ciała NIC nie istnieje - co NIBY istnieje.
Badania laboratoryjne nie wykazały istnienia pól neuronów bólowych. Neurony
nie wytwarzają bólu! Ból odczuwany jest przez pole - ciało - macierz świadomości jako
efekt połączenia (anihilacji) zewnętrznych pól elektromagnetycznych na poziomie pojedynczych fotonów.

Dowody aktywności neuronów określanych jako procedury EEG - NIE są wiarygodne.
Brak teorii fizycznej na przepływ pola elektromagnetycznego z neuronów przez 5 warstw elektrolitu na powierzchnię głowy.
Badane prądy na powierzchni skóry są pochodzenia zewnętrznego i nie penetrują do środka organizmu
zgodnie z zasadą "klatki faradaja". Nie są adekwatne do stanów aktywności wewnętrznych neuronów.
Między neuronami czuciowymi i ruchowymi rozmieszczone są włókna kojarzeniowe.

Skład - istota szara oraz Istota biała będąca zbiorem neuronów z silnie rozwiniętą osłonką mielinową.
Najnowsze badania wskazują na silną przebudowę istoty białej w okresie dojrzewania w wieku 15 - 18 lat.
Co wyróżnia się (jak każdy zauważył) objawami zaburzeń behawioralnych.
Przyczyną jest przejście ze sterowania Systemem Operacyjnym na większy udział sterowania
świadomością. Układy przeciwstawne.
Okres sterowania automatycznego Systemem Operacyjnym. to od poczęcia do tego okresu przebudowy.

Mózg jelitowy - zbiór 4 mld neuronów wydzielających neuroprzekaźniki,
które decydują o destrukcyjnych stanach psychicznych przeciwstawnych do tworzonych w komórkach
wydzielniczych pól neuronowych mózgu głowowego. Brak pracy nad rozwojem świadomości
(nad udziałem świadomym w sterowania) inaczej działanie niezgodne z Instrukcją obsługi
Ciała blokuje prawidłowy katabolizm mający prowadzić do wyłączenia tego układu wydzielniczego i automatycznie
przełącza sygnały do katabolizmu układu neuronów mózgu głównego powodując choroby
neurodegeneracyjne - Parkinson, Alzheimer.
Do publikowanego wiele lat temu art. o badaniach mózgu brzusznego
dodałem komentarz -
"Badanie we krwi obwodowej markerów wymienionych chorób nie umożliwia wskazania jaki układ neuronów je produkuje,
co wyklucza odpowiednią diagnozę."
Obecnie po 25 latach badań odkryto jeszcze jeszcze jeden destrukcyjny czynnik.
Badania (art. Focus 06.16) tego układu neuronów wskazują, że tym elementem jest synteza amyloidu.
Czynnik ten również źle wysterowany atakuje tkanki serca.
W polskich pracach naukowych i środowisku lekarskim temat "mózgu brzusznego" nie występuje,
co doskonale świadczy o fachowej wiedzy.
Sekcyjnie "mózgi" kładąc na stole mamy do czynienia z północnym i południowym.
Natomiast przyjmując ich rzeczywiste działania w języku informatycznym mamy do czynienia
z mostkiem północnym i południowym dwóch ośrodków kontrolnych zwanych inaczej - chipsetami.

Po prostu idąc bardziej w technicznym rozwoju jaki wymyślił Konstruktor są to
kontrolery programowalne w każdym procesie funkcjonowania ciała i psychiki.

Eliminacja jakiegoś pola neuronowego, np w chorobie, mechanicznym uszkodzeniu...,
powoduje przekierowanie na inne pola aby nie dopuścić do braku działania zasilanych urządzeń.
Pola te nie tylko poruszają częściami ciała - ręka, noga, ale również układy pamięci zewnętrznej
i wewnętrznej, wolnej i szybkiej i najważniejsze działają na mechanizm powstawania - narzucania stanów psychicznych.

Kwestia czy powyższy OBRAZ STWORZENIA jest FAKTEM nie podlega dyskusji. Jeśli zasadą jest,
że udowodnione doświadczenie przyjmuje się jako prawidłowy opis rzeczywistości,
to każde zdanie i pojęcie zaprezentowane przez autora w Wykładzie jest oparte na obowiązujących
zasadach teorii i doświadczenia naukowego oraz przekazy starożytne przekazane współczesnym i odkrywane w różnej formie.

Głównym celem przekazu autora jest wyjaśnienie jak człowiek współczesny powinien dostosować swoje
życie do wymogów istniejących mechanizmów Stworzonych Mechanizmów, które NIE zostały ZROZUMIANE,
choć są opisywane, używane, aby w pełni wykorzystać pobyt w Przestrzeni Ziemia dla rozwoju
i dalszej kontynuacji podróży po innych przestrzeniach Kosmosu. Świadomość jako forma Informacji nigdy nie umrze,
nie zostanie unicestwiona czy jest w stanie zaniknąć - była, jest i będzie.
Pobyt na Ziemi w stosunku do całej reszty egzystencji to wakacje i niewielką dozą pracy nad zrozumieniem swojej POZYCJI.
NIE wkładasz najmniejszej nawet ilości energii w sterowanie metabolizmem aby móc utrzymać
się w kontakcie z ciałem, a jednak coś, ktoś pracuje nad odpowiednim dozowaniem algorytmów.
Skorzystaj z szansy jaką daje Ci możliwość poznania wiedzy o Istocie Stworzenia niedostępnej przez
dotychczasowe tysiąclecia istnienia tej i innych społeczności. Na stronie przedstawiam podstawy zagadnienia
gdyż poszczególne rozwiązania szczegółowe są skomplikowane i wymagają specjalistycznej wiedzy,
jednak bez tych podstaw nie da się przejść do celu jakim jest Wybudowanie Nieśmiertelnego Ciała
i psychiki odpornej na zewnętrzne układy sterowania.

Jeśli dowiadujesz się, że ktoś skierował auto na drzewo, na przeciwległy pas, skoczył z wysokości,
spożył truciznę czy poszedł się utopić, itd. TO DZIAŁANIA WYNIKAŁY ZE STEROWANIA JEGO CIAŁEM,
A ON JAKO OBSERWATOR NIE POTRAFIŁ POWSTRZYMAĆ SWOJEGO CIAŁA.

Powyższe udowadnia już fizyka http://holographic-universe.pl/ jednak nie zna przyczyny i możliwości ochrony,
natomiast lekarstwem jest wykładnia ewangelicznego przesłania, czytana nowym alfabetem.
Podane przeze mnie powyżej fakty dotyczące mieliny i neuronów znalazły ostatnio (marzec 2021) potwierdzeni w publikacjach naukowych. tekst

http://lifechip.pl/index.php/pl/forum/doniesienia-naukowe/52-jak-uczy-sie-mozg-najnowsze-doniesienia-marzec-2021


"Twoją przyszłością jest znana historia"

- napisane; "z czynów swoich rozliczony będziesz...."

PRZEKAZ EFEKTU DZIAŁANIA CHOROBY PRZESZEDŁ NA ETAP TRANSMISJI ZDALNEJ.

KANAŁ DO PRZESTRZENI CZŁOWIEK ZOSTAŁ OTWARTY.

naukowe wyjaśnienie - komórki lustrzane.

po twojemu  inaczej, jeśli komunia św. działa przez telewizję czy telefon

to tym sposobem przejdzie każda informacja KOD, a SARS-CoV-2 to tylko PODKŁAD !

c.d na forum

                       aktualnie polecam

                          https://www.youtube.com/watch?v=tD9mdfYK2FA

 

           film o życiu bliźniaczek, których cechą jest jeden korpus i dwie głowy
          niezależnie świadome swojego życia, dokonujące własnych decyzji.
          na podstawie przedstawionych scen można dokonać oceny sfery sterowania.
          wnioski - są dwie różne świadomości jednak w pewnych przypadkach
          kontrolę nad ciałem przejmuje System Operacyjny i traktuje jako jedno ciało.
         Takie momenty to 24 min.57s , 27min.07s kiedy jedna twarz zostaje
          uchwycona przez obydwie dłonie oraz momenty opisywane przez matkę,
          których nie potrafi wyjaśnić czy zrozumieć - dlaczego działa ręka
          na drugim ciele którego nie odczuwa...

                             https://www.youtube.com/watch?v=qp9CCytac-o

             Na podstawie opisu stworzenia człowieka znajdującego się Biblii
         nie można określić jak wyglądał "TEN Człowiek na Podobieństwo"
         zanim nie popełnił wykroczenia i stał się"nagim", czy przypadkiem
         jego męskość i żeńskość nie znajdowała się w jednym ciele.
         na co np. wskazują dowody wykopaliskowe. i jak się okazuje (z filmu)
         taka sytuacja połączeń u bliźniąt nie jest znowu taka unikalna.
         występują połączenia głów żeńskich lub męskich ale nie było
         doniesień o równoczesnym występowaniu głowy męskiej i żeńskiej.

 

 

               teraz pytanie -

          jak wyglądał Szatan w raju  kiedy namawiał kobietę do grzechu ?
         - gdyż obecny wygląd "węża" (biologiczny) opisany w interpretacjach
         i np. w malarstwie odbiega od pierwocin. jest rezultatem nałożenia
         na niego KARY, wygonienia go również poza RAJ i przydzielenia
         odpowiedniego wyglądu i roli jaką ma spełniać. lizać proch i pełzać.

 

 

             https://www.youtube.com/watch?v=viJ3T-1KZqY

               Doświadczenie jest dowodem na potwierdzenie działania
             przedstawionego przeze mnie Procesora Kwantowego,
             którego działanie polega na przetwarzaniu pojedynczych kwantów
             fotonowych. krótki opis, otóż cały esencja polegała na wykonaniu
             idealnej próżni w podwieszonej bańce w której znajdował się wiatraczek,
             urządzenie te nazywał radiometrem. dokonał tego za pomocą
             technologii z XVIII w. tzw. pompą rtęciową. spadające krople rtęci
             wyciągały powietrze z bańki które trwało 34 godziny. po otrzymaniu
            pełnej próżni każde oświetlenie lampą doprowadzało
            do obracania się wiatraczka, co m.in jest dowodem na korpuskularną
            budowę fotonów.
            Jak opisałem w Wykładzie - "Zjawisko takie jest wykorzystywane
            w termodynamice gazów rozrzedzonych i mówi, że jeśli stosunek
            między drogą swobodną cząsteczki, a długością łopatek (skrzydeł)
            jest powyżej 1 to powstaje moment obrotowy określony mianem
            liczby Knudsena. W takim urządzeniu posiadającym wiatraczek
            na osi padające światło powoduje wytworzenie
            momentu obrotowego i wiatrak się obraca."

               W przypadku tego doświadczenia należałoby jednie
           pomalować skrzydła na czarno aby uzyskać zwiększony efekt
           i dostarczyć wiązkę fotonów wraz z odpowiednim kodowaniem
           ze środka wiatraczka i jest procesor.

           Można jedynie zapytać czy przypadkiem wraz z powietrzem
           nie jest wypompowywany jakiś inny czynnik,
           który w warunkach normalnych uniemożliwia pracę takiego urządzenia.

              Demonstration of Spin 1/2 - bardzo przejrzyste przedstawienie problemu


          https://www.youtube.com/watch?v=JFSU9X11wyY

 

           animacja na powyższym filmie,
          jako dowód dla przedstawionej (25 lat temu) przeze mnie
          budowy atomu, jego struktury zewnętrznej,
          tworzenia 4 rodzajów spinów na 4 ścianach TETRAEDRU.

               http://lifechip.pl/index.php/pl/wyklad/budowa-atomu

 

          Jaki związek ma to z 4-ma rodzajami białek zwanych
          cytochromami w mitochondrium komórki ?
           - a może TY Czytelniku nie używasz tego organella do życia...

 

         Nowy utwór poetycki twórczości "Wyrocznia"  Oda do Rozumu

                   http://lifechip.pl/index.php/pl/poezja/oda-do-rozumu

 

Wizja Nowego Roku 2024

 

Idzie. Przyszedł. Jest - Nowy Rok 2024


o imieniu: „Miłujcie się jak dzieci”.

              http://lifechip.pl/index.php/pl/poezja/wizja-nowego-roku-2023

 

 

 

 

Zagadnienie osób z uszkodzeniami mózgu po wypadkach, "obudzonych do życia"oraz "pobieranie narządów" przedstawionych  w filmie YT @GadowskiTV -
"Bez Cenzury #1 - Film dokumentalny - ŻYCIE ZA ŻYCIE"

https://www.youtube.com/watch?v=BIyMaQRG3lo&t=1880s

wyjaśnienie ŻYCIA i ŚMIERCI czyli TCHNIENIE BOGA - SIŁA SPRAWCZA.


Pojawiły się dwie formy śmieci. jedna normalna naturalna śmierć gdy serce przestaje działać, brak odżywiania tkanek i jest pewne, że neurony zostały wyłączone, po godzinie organy nie nadają się do przeszczepu. jako, że świadomość NIE jest w neuronach nigdy NIE umiera NIE zanika, zostaje jedynie odłączona od ciała w tej formie śmierci kilka dni wcześniej. dlatego właśnie ciało umiera w różnych zdarzeniach. ostanie słowa przed taką śmiercią nie są wypowiadane przez świadomość która była z tym ciałem. i nigdy do tego ciała nie wróci.
Druga forma "śmierci" gdy następuje nagłe zdarzenie techniczne uszkadzające ciało, w tym przypadku dopóki serce pompuje krew i w tkankach płynie krew świadomość zostaje jedynie przeniesiona w pozycję jaką przyjmuje w trakcie snu lub hipnozy. kwestią jest konieczność ustalenia czy drogi sterowania czynnością podłączenia ponownego świadomości są uszkodzone czy w dobrym stanie do regeneracji. jednak przez wiele dni i miesięcy nawet gdy uszkodzony jest mózg, móżdżek czy pień świadomość pozostaje w łączności i steruje procesami regeneracji, gdyż NIC innego NIGDY PROCESÓW STEROWANIA NIE KONTROLUJE.
w obecnej chwili lekarze nie ustalą czy ta świadomość działa czy faktycznie nie ma możliwości ponownego podłączenia do ciała, jednak wyłącznie krwiobiegu na pewno powoduje odłączenie świadomość.
PROBLEM dopiero wtedy się tworzy. gdyż w normalnej śmierci procedury odłączenia świadomości są kontrolowane i skomplikowane. nie wykonanie tych procesów powoduje dla świadomości, że ląduje w miejscach dla niej nieprzeznaczonych co powoduje efekt pobytu w PIEKLE doznań psychicznych. jest wiele materiałów pokazujących jakieś tam wędrujące duchy, czy zjawiska mechaniczne NIE wykonywane widzialnymi siłami. tak więc reasumując w żadnym wypadku NIE WOLNO WYŁĄCZAĆ KRWIOBIEGU JEŚLI SIĘ SAM NIE WYŁĄCZY, oczywiście chodzi o serce ale i również inne przyczyny takie jak np. zakażenie czy niewydolność wątroby.... są dowody naukowe na podstawie wielu przypadków, że jeśli pobiera się organ sztucznie zatrzymując serce wraz z organem przeszczepionym po jakimś czasie u biorcy pojawiają się zachowania, talenty których nie posiadał, a dochodzi się do wniosków na podstawie analizy, że takie cechy posiadał dawca organu. jest to przeniesienie części "świadomości" która się NIE kopiuje aby zostać również u dawcy. tą "umiejętność" świadomość traci. lekarz staje się zwykłym MORDERCĄ i za to odpowie swoją świadomością. DLA PRZYKŁADU WOJOWNICY w czasach barbarzyńskich zjadali mózgi dzielnych wrogów strony przeciwnej, aby nabrać ich odwagi. NIGDY NIE WYJDZIECIE Z TEGO BŁĘDNEGO KOŁA, DECYZJE JUŻ PODJĘTE ABY POWRÓCIĆ  NA TORY PRAWDY.