WYROCZNIA

  • eljasz
  • Autor
  • Gość
  • Gość
1 rok 3 miesiąc temu #20 przez eljasz
WYROCZNIA was created by eljasz


Re: WYROCZNIA

nowy post elajsz

- świadomości w ciele

Temat rozpoczęty 4 lata 9 miesiąc temu przez eljasz
933 Odsłon

Ty, Marek, Jan, Łukasz, ... jesteś główną świadomością zawiadującą mnóstwem innych znajdujących się w fizycznym ciele, do którego jesteś przyczepiony, jesteś jak gdyby królem nadającym kierunek rozwoju.

Problem jest aby te wewnętrzne
były posłuszne w linii życia głównego dowódcy, nie próbowały przejmować kontroli nad ciałem spychając szefa do innej funkcji. z tego wywodzi się choroba zwana schizofrenią lub przejawy chwilowej
zmiany osobowości i może być takich osobowości kilka. udowodnione naukowo lecz źle rozumiane.

Ma ten mechanizm wiele wspólnego ze zmianą osobowości po transplantacji organu, temat jest na forum opisany. świadomość jest przeniesiona do innego "domu", a tamte ciało będzie pozbawiane jakiś funkcji.

W normalnych warunkach z zewnątrz
(Morza, Astralu) do ciała nic się dostać nie powinno, ale jeśli kto popełnił błędy w rozwoju, nie zamknął jakiś drzwi gdy zabawiał się magią pozostają w następnym wcieleniu różne patologiczne efekty.

Jakie życie wiodą tam wewnątrz? - no takie same jak znasz z historii. wszystkie obrazy są skalowane (to informacja). Te życie jest snem w jakimś wyższego rzędu ciele - być może Jezusa i trzeba po prostu na każdym poziomie dobrze wykonywać swoje obowiązki.

Zbawienie to stan nieśmiertelności, kiedy świadomość na stałe łączy się z ciałem i staje się szefem, Królem, Bogiem dla tamtych, bo wygrała wyścig o tą funkcję.

Jezus mówi, " w domu moim jest wiele mieszkań" Jego dom - to Jego Ciało! i w trakcie czasu rozwoju, powrotu na Ziemię dobiera sobie "współpracowników". należy rozpatrzeć problem dlaczego Jezus pozwolił tym świadomościom przebywającym dotychczas w ciele ludzkim wcielić się w świnie, które i tak się zabiły. "wcielić, wejść w świnie" czyli jest to nowy dowód na możliwość wcielania się do ciał ludzkich.

Proste, logiczne i genialne.
Na którym poziomie Ty jesteś?

Re: WYROCZNIA

629 Odsłon
nowypost Ostoja


poniżej ten sam temat w przesłaniu WYROCZNI -

"Aktywne „świadomości” mające wpływ destrukcyjny a żyjące w nas i ujadające, to te, które zawoalowane, gotowe do podjęcia działań, w skrytości oczekują poruszenie, jak komary w zaroślach czuwające, a jeżeli coś lub ktoś poruszy choćby lekkim tchnieniem
-
wynurzają się tworząc chmurę gotową do krwiopijczej fali działań.
To poślad, szatański pomiot, szatańskie macki zła, to „legion”.

Tak i „świadomości” w komórkach uśpione, w momencie ich poruszenia stają do boju, wysyłają sygnały bluźniercze, gwałtowne, piskliwe, szydzące itp. Uruchamia je myśl, aktywność po stronie pulsacji wadliwej w narządach, przejęcia wibracji napotykanych osób, zdarzeń itp.

Od dzieciństwa należy trwać w bliskości Anioła Stróża, wpajać dzieciom pomoc z jego strony, później lgnąć w rozpoznawanie Obecności Boga w sobie i tym sposobem Światłem Boskiej Obecności
-
Boskiej Świadomości
rozpraszać, unieszkodliwiać „gawiedź” żyjącą w sobie.

Jeśli jednak jakakolwiek mącąca pojawia się myśl, zdarzenie, przypomnienie itp. – budzą się ujadacze, brzęczące i skowyczące szakale myśli i słów.

Skąd ta różnorodność ?

To plansza:
odrysowany mały palec
i dłoń
-
obrazuje czym otoczony jest boski człon w ludzkim „Być”. Wystarczy pamiętać : „Jestem w Bogu a Bóg jest we mnie”, „Chcę być w Bogu jak Bóg jest we mnie”,

„Raduję się, że Bóg jest we mnie”.

Wyzwalać radość Akceptację Uśmiech oraz Słowa Insygnia, które jak miotełki laserowe wymiatają poślad, pielęgnując ziarno, zasiew i wzrost Obecności Boga
-
Chrystusowej Świadomości
-
Nowej Chrystusowej Myśli.


Czy jest to łatwe ?


Ani łatwe, ani trudne, to jest arcytrudne.


Uważność, uwaga, spowolnienie wypowiedzi, panowanie nad słowem, wyciszenie pragnień, zjednoczenie woli ludzkiej z Boską i nieustające trwanie za tarczą, którą tworzy program : „Jestem w Bogu a Bóg jest we mnie”
wówczas to żaden Upadły Stróż nie przekroczy tej bariery.

Nadrzędna Świadomość twoja, czyli Jego Miłość Jezus Chrystus Bóg w tobie.

Co jest we mnie siedzibą Nadrzędnej Świadomości ?

Serce.

Zatem proszę, ale kto prosi? -
Jaźń.

Proszę więc rozświetl te komory, z których ciemność jeszcze nie ustąpiła i Święta, Jasna, Chrystusowa Myśli rozgość się w tym Co Jest Twoje Od Początku.
Rozgość się w
każdym zaułku mojego stanu fizycznego, psychicznego i duchowego.

Oto jestem, wchłaniam Twą Boskość w Pełni tak jak Ty mój Jam Jest Bóg we mnie wchłaniasz mnie.

Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Jezus Chrystus Bóg pełen miłości Bogiem moim we mnie jest.

Kocham Boga w sobie.
Re: WYROCZNIA

Temat rozpoczęty 4 lata 9 miesiąc temu przez 763 Odsłon


gdzieś na forum wspomniałem o pewnej granicy kończącej TEN etap rozwoju Ziemi i jej mieszkańców. zakończeniem a jednocześnie początkiem jest wejście do NOWEJ STRUNY, o czym jest mowa w wielu już publikowanych przepowiedniach i przesłaniach. oczywiście nikt nie używa pojęcia Struna oprócz mnie, natomiast charakterystyczną cechą jest pojęcie "Trzech DNI".
przeglądając nasze forum natknąłem się na pewne słowa dotyczące tego zagadnienia i PRECYZUJĄCE prawidłowe zachowania podczas przejścia do NOWEGO ŚWIATA.
słowa te znajdują w dziale Poezja.

Wizja przyszłości

Ostoja


"Czas Zmierzchu

Nie opuszczaj swej izdebki zanim minie mrok.
Nie otwieraj drzwi ni okien, nie podawaj dłoni,
gdy cię proszą, nie uchylaj serca, myśli,
gdy cię nawołują.
Oblecz się w zamknięty głaz,
tam przebywaj, aż wypełni się Czas.
itd.
Przetrwaj trzy i pół , obłócz się pokuty stanem,
itd.
do słów
Rozszerz pole duszy swej, swej Istności
- Światło skieruj w doskonałą Jedność z Bogiem.
Kto rozpocznie - nie ustanie - aż się stanie. Amen"

Przepowiednia..
Wizja
przyszłości

-
tekst spisany 1.05.1995r.

Dokonań chwile w swe szpony przejmuje Czas. U stóp Jezusa klęczą Maryja uprasza: „Zmiłuj się Synu”.
Gotowy wyrok upadku Zła
wydał już Ojciec.
Przeminą dni pełne ognia i gwałtu, jak wicher spadnie północna strona i odłączy to, co stanowi morze od tego, co stanowi ląd.
Apokaliptyczny afekt dojrzewa.
Strugami ognia rozłupie w pył stronę zachodnią.
Odmierzy pół i doda to stronie z południa.
Popłynie krew, lecz nikt nie spojrzy w tę stronę.
Mniej niźli pół zawiśnie w świecie w momencie żaru i kiedy już topiel ustąpi, opadnie mniej niźli pół
i odnowi Ziemię.

Przez okres trzech miary niedużej odłączy się ojciec i syn, lecz kiedy oni strapieni o się, odnajdą się,
Bóg spojrzy okiem miłości miłosiernej i zbudzi ich. Kiedy ze snu zbudzeni odnajdą się, wszystko odmianę ducha otrzyma i spadnie deszcz.
Bóg ześle mannę w postaci ziarna. Część zjedzą oni, a część zostanie, kiełkując, rozmnoży plon.
Ponowne dzieje spisze dwóch, powstanie nowy, trójbarwny tęczą, różowy świat.

Choć będzie wielu w martwocie stać, choć będzie efekt świetlany drżeć, choć będzie topiel wody swe
cofać
-
ożyje świat.
Nie stanie się gwałt na człowieku, gdyż nim rozbłyśnie, on straci życie.
Nim pojmie afekt
-
straci przytomność. Niewielu przetrwa.
„Sąd ostateczny” wcześniej się rozegra. W miłości przed Panem sumienie każde, czyste czy w grzechach błądzące, otworzy się i wówczas to, każdy sam w sobie ujrzy : sędziego, kata i Zbawiciela. Każdy !
Nastąpi „potop” sumień, rozrywanie szat, gwałtowne nawrócenia i pożądliwość dóbr spadnie do zera.
Zatrzyma Bóg Czas. Cierpienia Odnowy tak będą ciężkie, iż budząc się czy śpiąc -
każdy cierpieć będzie. Apokaliptyczny afekt dojrzewa.

Nic ponad to, co okiem swym Bóg zaplanował nie stanie się.
W Obliczu przed Prawdą każdy otrzyma swoje zadanie.
Nim spadnie deszcz, nim afekt błyśnie
-
rozlane, rozpełzną się macki pokuty. Już dziś ten odnowy sumień ogarnia świat.

W promieniu 100 (sto) czyli że wszystko obejmie lęk. I tak jak piorun błyśnie przed burzą, tak każdy w sobie odnajdzie całościowe życia swego zło
-
kim był, kim jest, jakim pragnął widzieć go Bóg.
Odmiana sumień, punkt zwrotny w każdym, stanie się burzą
ludzi przeciwko ludziom, ten proces uruchomi wahadło Ziemi, ten proces spowoduje efekt świetlny (jądrowy), ten proces przyczyni się do zmiany struktury Ziemi. W ten proces wciągnięci będą wszyscy. W nim jednak ostaną się ci, którzy dziś
wiedzą, że w nich mieszka Bóg. ostaną się, jako że Lot również z życiem uszedł.
Osłoni Bóg materią swą oddanych Mu, lecz pierwej ich w ognistą topiel sumień przewrotnych zawezwać chce. Odda ich jako misjonarzy do walki ze złem.

Liczcie dni, moje dzieci, gdyż czas jak złodziej zbliża się.
Pióropusze pychy z głowy swej zdejmie każdy, kto sądzi, iż coś znaczy, każdy kto stawia przed sobą cel
Bogiem nie planowany.
W szczególną topiel grzechów przeciwko ludzkości wciągnięci zostaną ci, którzy bronią jądrową zarządzają.
Społeczny efekt wymiaru sprawiedliwości padnie, gdyż nikt z imieniem jego liczyć się nie będzie. Samosądy, gwałty obejmą świat. Im wyższy stopień cywilizacji, tym groźniejszy samosąd.

W połowie wieku stanie to. Lecz zanim świat w moment ten wejdzie
-
Bóg stworzy winnicę, zasadzi w niej Patriarchów swych
-
miłością Jego obranych. Przedstawi im zasięg swych Praw na czas Apokalipsy sumień. I jeśli oni zasięgiem tym odnowią świat w promieniu 100 (sto), odejmie Bóg potężny błysk i sprawi, że błogosławieństwo obejmie wszystkich.

Zasięg Mych Praw :
O porze dnia – schyłku wieczora, odmawiać będzie wierny Mi Lud Różaniec.
Różaniec ostoją waszą niechaj się stanie.

Rosja
-
w granicach imperium rozumiany kraj – potężny impuls duchowej energii obejmie narody.
Wyzwoli w nich zapotrzebowanie Boga w tak dużej mierze, iż gwałtowność nawróceń powodować będzie inwigilację w nadprzyrodzoność. Tym narodom Bóg odczuć pozwoli najwyższy stopień odbudowy sumień. Z czerstwego chleba uczyni pokarm dla świata.
U stóp Maryi oni ukażą światu zapotrzebowanie Boże względem ujawnień wyroków Jego. Siedlisko zła stanie się wyrocznią Pana.
Skruszone sumienia jak lawa wydobywać się będą poza granice swych państw. Krew, pożogi i gwałt towarzyszyć będą przemianom. Ucisk stanowić będzie trwały, zwrotny punkt ku jedności z Ojcem.
Przeminą dni konwulsji grzechu, nastanie szczególny czas odbioru darów Ducha. Prawosławie stworzy jedno z katolicyzmem.
Efekt świetlany wiele sumień ludzkich unicestwi, wpłynie to na jeszcze gorętszy bieg w Miłość Chrystusa. Władza ujawniająca błędność spostrzeżeń własnego narodu, unicestwiona zostanie miarą władzy narodu.
Grzechy przeszłości uleczy Bóg Samarytanina rolą, wesprze naród i ukaże mu dobroć -
rozleje nektar miłości. W pożodze wybuchów oni wsparci ramieniem Boga przemaszerują, jak Izrael przez pustynię, w miejsce bezpieczne, bezpieczeństwem Boga ukonstytuowane. W imieniu ich zawrze przymierze.

Siła wybuchu jądrowych baz nieść będzie podmuch śmiercionośny.
Polska
- Goliat współgrający z Miłością z krzyża stanie się buforem konstytuującym wiarę na Zachód.
Wprowadzone hasło wejścia do Europy wymiar nosi duchowej przemiany, nie w formie eklektyzmu, lecz stricte uwarunkowane w Miłości z Krzyża. W tym zapotrzebowaniu Bóg powoła Polskę jako Patriarchę swego do jednania narodowego i międzyludzkiego.
Wymiar ten już zasiew w narodzie odnalazł , lecz zapotrzebowanie nań słabą formę odnajduje.
Chcąc posłużyć się polską jako buforem, Bóg pragnie wyswobodzić piękno Miłości Miłosiernej z Krzyża poprzez uczestnictwo Maryi, ludzkość powinna zwrócić się do Matki.
Jeśli impuls gwałtownych przemian narodu przyjmie się i wyswobodzenie sumień delikatną formą kształtować się będzie, wówczas Bóg usatysfakcjonuje i w miłosierdziu swym zawrze narody na zachód od Polski.
Niemcy oczekują fali uwznioślającej z polski. Głównym zaworem niszczącym przepływ jest pycha narodu polskiego . samozagład obejmie naród, jeśli w czas odpowiedni nie usatysfakcjonuje drogi swej przy Bogu.

W układzie państwo – kościół ogromną nietolerancję wykazuje Kościół. Główną wadą kościoła jest niegotowość na zmiany jakie obejmują świat. Permanentna walka o wpływy rozgrywa się
w otoczce Boga. Tym jakże niekonsekwentnym manewrem, gdzie wiara, nadzieja i miłość ranione są, patriarchowie Kościoła kat. w Polsce unaoczniają wypaczenia. Zamysł Bogiem kierowany jaki rozwijał kard. Wyszyński współgrał z nadzieją tworzenia imperium maryjnego. Dziś przybladł blask chwały dla Maryi, a rozgorzał mową nietolerancji impet w dobrobyt.
Dobrobyt Kościoła zawarty w krzyżu. Jeśli w odpowiedni czas pojmie naród, nie Kościół, lecz naród, ogromny sukces zawarty w Maryi, wówczas terapią wstrząsową obudzona hierarchia Kościoła kat. uzna swój błąd. I tym nader uciążliwym faktem Bóg przemianuje dążenia narodu w zapotrzebowanie Kościoła.

Straszna walka rozegra się na tyłach ambon. Pychę zetrze Najświętsza Matka formą miłości z Krzyża. Wszyscy, którym dziś godność hierarchy popłaca, stanowić będą z Jezusem w męce Jego jedność
-
od poniżenia po Golgotę.
Walka, którą obecnie obserwuje świat, nie jest jeszcze walką dobra ze złem, jest rozpoznaniem na ile mocen jest szatan, na ile Bóg.


Pokonaj Zło modlitwą


W Imieniu
Chrystusa objawia się cała Prawda. Kimkolwiek jesteś, cokolwiek czynisz w sednie twej misji tkwi nieodłącznie Pole Świadomości Boskich Amplitud. Nie zejdzie z drogi dobrze obranej ten, kto podejmie udział w świętej ścieżce scaleń. Ścieżką tą umacnia Ojciec Niebieski swoje dzieci w sensie doboru dla nich odpowiedniej na ten czas formy rozwoju w pobór energii spływającej z Dziedzin Obfitości, tak nazwać można ten rodzaj suplementu duchowego dla ludzkości. Choć obfitość wielka, lecz nie każdy z ludzi jest tym darem obfitości napełniany. Rodzą się przekazy o częstotliwościach mnogich, są instrukcje poboru wiedzy i otwierania czakr itp. szkoleń, jedno jest ważne, aby w sens drogi
obfitości spływających darów wejść otworzyć należy serce na Boga, należy, rzec można, czynić gwałt na psychice opornej co do zmiany
myślenia w sensie rozpoznawania Obecności Boga w sobie.
Wielu tęsknie wyczekuje końca roku, wielu w marazmie trwa, a wielu lęk objawia myślą i trwoży się przed zapowiadaną „nawałnicą” zmian.
Jedno jest ważne – pozbyć się iluzji i uwypuklić swą świadomość w sens poboru określonej postawy na udział we wzroście
poznania i rozpoznania Nowej Chrystusowej Myśli.

c.d.n.

Rozkazodawca wampiryczny


Temat rozpoczęty 4 lata 8 miesiąc temu przez Ostoja
679 Odsłon
Ostatni Post przez Ostoja
4 lata 8 miesiąc temu
"Rozkazodawca wampiryczny" - używam tego pojęcia ku

łatwemu zilustrowaniu w rozpoznaniu stanu
napięć nerwowych i ich skutków. Niejako naukowe pojęcia, lecz

moje przemyślenia rozpoznane z własnych
obserwacji i doświadczeń, własnym językiem wypowiedziane.
Może znajdą się osoby, które zechcą temat rozwinąć.
„Rozkazodawca wampiryczny" stworzony z cegiełek

negatywnych procesorów usadowiony jest w tylnej
części głowy - mózg gadzi, on mnoży się w sensie podniet

emocjonalnych, powiedzieć można : „rodzi nowe
potomstwo" przyjmując wiele negatywnych postaw zachowań,

energetycznych wpisów wysysania energii,
rodzi potomstwo uwikłane w zawiść, niechęć, drapieżność, atak i

wszelkiego rodzaju dzikie, zwierzęce
zachowania. To pozostałość po pierwotnym zamanifestowaniu

gniewu, władzy itp. Ten zwierzęcy impuls
pęcznieje w sensie elektromagnetycznym, posiada łącza z

wszelką zdziczałą energią i takową przyciąga.
Jego nie da się usunąć, można nad nim tylko zapanować jako

"Jestem w Bogu a Bóg jest we mnie", co
działa jak prysznic i napęczniały rozkazodawca wampiryczny

traci przywództwo. Jego działanie powinno być
kontrolowane, ma służyć Boskiej Istocie zamieszkującej ciało

ludzkie. Ten aspekt zdziczenia w człowieku
powinien być i służyć w momentach trwogi, ataku, podjęcia

walki w obronie własnej. Wyszkolony daje efekty
władzy, lecz musi być podporządkowany Boskiej Władzy. Nie

może być odwrotnie, bo wówczas powstaje
bestia, gnębiciel, gwałciciel i inne zdziczenia.
Pomysłodawców na pobudzanie tej części mózgu w obecnej

trajektorii spowinowaconej z mnogością
przywoływanych z innych planet istot jest makabrycznie dużo,

można powiedzieć - od kołyski po starcze
dewiacje.
Ten wampiryczny zespół procesorów blokować należy znakiem

krzyża, nie pozwalać mu nabierać władzy,
ma służyć w odpowiedniej chwili, nie może być większy od

iskierki, bo tak jak z iskierki może powstać pożar,
tak i ten zespół może zawładnąć postawą człowieka i obudzić

bestię.
Człowiek w istocie swej stworzony jest jako Bóg, w nim dobro i

zło jest obok siebie - po prostu-jest- a co
wybierze człowiek ?
W równowadze żyjąc - Zło i Dobro służyć mu będzie..
Należy wizualizować mózg gadzi jako maleńki koralik, który ma

służyć w odpowiedniej chwili.
Pozwalając rozprzestrzeniać się działaniu „rozkazodawcy

wampirycznemu" doświadczamy napięć, co
nazwać można amplitudą dezintegracji.
System nerwowy wyrzuca polimery - ogniska zapalne w tkance

mózgu, dochodzi do jakby wpompowania w
układ nerwowy „powietrza", ale to wpompowanie dotyczy

Systemu Operacyjnego .
System Operacyjny kontroluje stan nerwowy człowieka i jeśli

tylko pojawią się warunki przebicia - korzysta z
tego i obejmuje prowadzenie. Mała kropla dziegciu wyburza

most - blokadę Światła i płynie magma
niekończących się destabilizacji zachowań. Wówczas to już nie

„rozkazodawca wampiryczny" działa, lecz
„mściciel" - Sodoma i Gomora przykładem, rozżarzony w krwi

impuls mściciela spustoszenie sieje.
Widząc zachowania osób emocjonalnie pobudzonych pragniemy

nieść pomoc i wciągani jesteśmy w stan
niepokoju.
Zatem, zła jest taka rola, gdyż tu ograniczyć należy się do

Miłosierdzia czyli postanowienia : „Nie stawiam
oporu złemu", samemu odejść z pola działania osoby

zawładniętej „mścicielem" i pozwolić wypalić się
Systemowi Operacyjnemu, gdyż przez nasze : „Nie stawiam

oporu złemu" nie ma dokarmiania Systemu
Operacyjnego.
W tych zawirowaniach bardziej chodzi o „widownię" niż o samą

ofiarę, gdyż w pewnym momencie następuje
kulminacja i spadek jeśli nie ma świadków i uczestników

chcących łagodzić stan. Musi się spalić, jak w
Sodomie i Gomorze, ogień zrzucony z nieba.
Są stany w ludzkim bycie, gdy spływa siarka, aby wypalić

padlinę i oczyścić horyzont: „Jestem Bogiem".
Lot uszedł nie oglądając się, tak i Ty nie oglądaj się i nie ratuj

cudzej „Sodomy i Gomory*. Ujdź jak Lot i ukryj
się w pieczarze Serca Chrystusowego.
Ważne jest nieść pomoc na zewnątrz, niekiedy jednak należy

rozpoznać i zmienić ten zapis na : „Jestem
ważny dla siebie. Kocham siebie". Wyswobodzić Pion, bo Pion

to równowaga pod każdym względem.
Spróbujmy, jest to trudne, ale możliwe.
Wszyscy doświadczamy Pola napięć emocjonalnych, aby je choć

troszeczkę ukoić zapraszam również do
kącika Poezji, może uda się rozkazodawcę wampirycznego

uciszyć.
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.250 s.