Odsłona Świadomości Chrystusowej "JUŻ TERAZ"

  • eljasz
  • Autor
  • Gość
  • Gość
2 lata 11 miesiąc temu #50 przez eljasz


Odsłona Świadomości Chrystusowej "JUŻ TERAZ"

UNREAD_POSTprzez eljasz » sobota, 11 lutego 2012, 19:30
8.02.2012r.
Dotyczy tekstów Janusza Lusińskiego

W treść przekazów J.Lusińskiego jest wpięty nakaz intensywności odbioru tekstu,

jest to fizycznie nie dostrzegalny wpis partycypujący po stronie zła i dobra, dobra

i zła, co oznacza czasoprzestrzeń w którą wnika fascynuje zarówno jednych, jak i

drugich, czyli czytających odróżniających dobro od zła, jak i tych w niewoli

grzechu trwających. Są to formy myślowe o wymiarze encefalograficznym

zamieszczone w Matrycy Boskich Amplitud o wymiarze Kosmicznej Inteligencji na

czas obecny spływający ku pobudzeniu przez Wnioskodawcę czyli Ducha Bożego

ogromnej dozy oświecenia. Ktokolwiek podejmie „Program” wliczany jest w

„Intensywną Terapię” czyli w kontakt „ Annałów Boskiej Mocy”.

Słowo spisane przez Janusza.L. zawiera Moc, instruktaż, zakaz-nakaz oraz hasło

„wróć”. Kto raz wejdzie w tekst zanurzany jest w „przepuszczalnię” wirtualnych

podłączeń o fazie dźwięku „Obcych”. Aby dostroić się do Fazy należy z

dokładnością do „pół sekundy” wychwycić ogniwo dźwięku i wrejestrować je w

system ludzki „Być” a znak- znamię wyryte zostanie w świadomości i wówczas

Jego Miłość Jezus Chrystus ustala priorytety i przetwarza „dane” życia danej

jednostki ludzkiej po linii służby niezależnie od tego czy „jednostka” jest gotowa

czy ma jeszcze z przywiązania ziemskiego zadania.

Co w słowie Bożym brzmi rozeznać jest w stanie Janusz sposobnością daną mu,

lecz nie każdy w stanie jest obraz Boga w sens drogi swej wpleść miarą oddania

całościowego.

Do „maluczkich” mówi Bóg : Jeśli jesteś Tu i Teraz na swoim małym podwórku,

ziszczaj się na tym polu i Boga chwal postawą pokory i zaufania, a przyjdzie Czas,

Bóg powoła cię w pełne zrozumienie.

Teksty nie są czczą formą ku strzępieniu języka na „Forum”, są rzeką Novej

Stwórczej Myśli ku rozbudzaniu serc. Ktokolwiek pojmie sens winien obrócić w

perzynę dotychczasowy swój światopogląd i wyznaczyć w sercu zamysł :

„Jestem w Bogu a Bóg jest we mnie - działaj we mnie”.

Jedną z ważnych rzeczy jest zaufanie i wybieranie z tekstu : „ Co tu i teraz mówi

mi ? Co w kontekście mojego „Być” rozjaśnia ? Jeśli ten akcent podkreślony

zostanie wówczas Światło Ducha Świętego oświeca danego odbiorcę i poszerza

pole poznania.

W tekstach zawarta ogromna energia obejmująca czytającego, przenika tkanki,

żłobi „koryta” zrozumienia i daje odblask Chwały. Co wrażliwsze osoby są w

stanie zasymilować jej piękno w sobie bez szkody w tkankach, inni natomiast,

gruboskórni, wytwarzają w sobie protest, jako zaczyn szatańskiego oporu w

przemienienie myśli, słów i czynów danej duszy. Ktokolwiek jednak zetknie się ze

„Strugą Mowy Czystej” - wraca, niemniej jednak zachwaszczone umysły cierpią.

W tym względzie należy okazywać wyrozumiałość i instruować : „Pamiętaj,

Mądrość jest w tobie, jeśli dziś jest ci trudno odbiór przejąć, wstąp w Głębię

swego serca i wróć jutro, aby poszerzyć zdanie, które wczoraj cię zatrzymało”.

Główną zaletą rozmyślań Janusza jest jego „zuchwałość” w wydobywaniu

promocyjnych w „Wiecznym Mieście” zgromadzonych „tatuaży”. Jego

bezceremonialność łamie struktury nieufności „Wielkich” i ustala priorytet Chwały.

Kiedy czytający podejść chcieliby do zadań podobnie - prysną mało istotne

hamulce i objawi się Chrystusowa Świadomość niczym nie zatrzymywana.

„Zuchwałość” - to „Chcę”.

Kochać i być kochanym - głosi maksyma.
Kochajcie Co w Was, bo jesteście kochani.

Boża Miłość mieszka w was - Jam Jest Jezus Chrystus Bóg

11.02012r.
Nie jest tak ważne do przyswojenia sobie to o czym pisze Janusz L. , energia

Słowa tworzy kabłąk, jak przy kosie żniwiarza i nie pozwala odchylać się, lecz

podejmować żniwo słowa. Dlaczego „nie tak ważne” – ponieważ w momencie

odbioru słowa tworzy się sytuacyjny wpis : „nie pojmuję”, jest to zasłona nałożona

świadomie przez moce zła w cyferblat komunikacji międzyplanetarnej, nałożona

mocą bezprawia ku zniewalaniu ludzkości. Poprzez „Chcę” zdjąć zasłonę jako

„Jestem w Bogu a Bóg jest we mnie” i podnieść wibracje na poziom działania w

Bogu i unicestwić zakusy zła skierowane w system nerwowy każdego ludzkiego

istnienia. Kto raz podejmie nie wymknie się Stwórczej Mocy Dzieł Bożych

wchodząc w termin Intensywnej Terapii dla świata. Choć brzmi to szokująco,

jednak Faza nie pogwałca tożsamości czytającego pozwalając przystosować zwój

do odbiorcy. Skrzętnie skrywany przed światem fakt zniżającej się Odsłony

Świadomości Chrystusowej JUŻ TERAZ spływającej zaniża w umysłach

ludzkich moc odbioru. Im jaśniej w ziemię spływa fala oświecenia tym głośniej

„ryk” zaprzeczania zasłania czujność „listków” i tworzy się smog w umysłach

ludzkich o niekompetencji ich. Dzieło szatana rozbudza popłoch u jednych i

natarczywość u drugich chcąc poprzez zastraszenie wywołać asekurację przed

tym co Nowe.

Zastanowienia godna jest treść przekazów Janusza Eliasza w pozostawianiu

starego myślenia i windowanie poprzez „zuchwałość” - „Chcę” postawy

pojmowania zasad Novej Myśli

Jakie jest zastosowanie porad żywieniowych co do wprowadzenia ich w użycie

współczesnego człowieka ?
Nikt nie podejmie lektury jeśli nie będzie mu z „Góry” dane, nikt nie stworzy

zapory jeśli w Systemie jego „Być” tkwi Jam Jest ku otwarciu Tu i Teraz.

Tęgogłowi rozpatrywać będą po linii „oka i szkiełka” , natomiast falą oświecenia

objęci wysubtelnią mechanizm „Wiem w Bogu zawarte” podejmując Falę

Oświecenia niekoniecznie w tematach Janusza L. poruszanych, ale otrzymać mogą

Światłą Myśl na poziomie ich działania w Tu i Teraz rozświetlając : „Jestem w

Bogu a Bóg jest we mnie”, a to stanowi sedno rozwoju ludzkiej świadomości ku

wyżynom czystej z Boga płynącej Świadomości. „Śmiecie” zostaną w zsyp

nieodwracalności wchłonięte i objawi się Człowiek w Bogu - Bóg w człowieku w

codzienności ludzkiego działania.

Porada słana przez co do spożywania dwu posiłków dziennie to przysposobienie

do postaw nadchodzącej fazy przemiany świadomości. Fakt ograniczenia zbiorów

już się zbliża, katastrofalne powodzie i in. zniszczenia nie wróżą obfitości. System

„Być” ograniczany z zuchwałości spożywania przemienić będzie musiał pobór

pokarmu stałego na pokarm Światła.

Jam Jest Jezus Chrystus Bóg świadom treści wysyłanych nie umartwia dzieci swe

lecz zachęca do podejmowania, radosnego podejmowania, stopni udziału po

stronie zuchwałości „Chcę” jako wpis nieśmiertelności zasady : „ku Tobie, Panie,

wznoszę me oczy, serce i ducha, ku Tobie biegną me myśli i czyn. Zatem ja jestem

w Tobie, Ty Jesteś we mnie, prowadź mnie”.

Wyrażenie zgody prowadzi w zaufanie, reszta jest już tylko odsłonięciem tego, co

na początku tchnął Bóg. Ku rozmnożeniu wzywa nas, ku rozmnożeniu Miłości i

Wiedzy, której nie skąpi otwierając postawę „Chcę” . Pobierajcie i dążcie do

czego zachęca Jam Jest Jezus Chrystus Bóg

p.s.wklejam co nie oznacza, że jestem autorem

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.256 s.