NOWA historia Jezusa

  • eljasz
  • Autor
  • Gość
  • Gość
3 lata 1 tydzień temu - 2 lata 11 miesiąc temu #6 przez eljasz
NOWA historia Jezusa was created by eljasz
NOWA historia Jezusaobecnie (2018) mamy 1675 r n.e. od Jego przyjścia

wg kalendarza żydowskiego 5777 r.

Zastanawiałem się nad PEWNYM FAKTEM historycznym:
dlaczego tereny Armenii i Gruzji stały się najwcześniejszymi społecznościami gdzie zapanowało chrześcijaństwo?
już w I wieku mamy dowody o istnieniu ośrodków wyznających nauki Jezusa?

zacząłem szukać w historii tych terenów, są wczesne kościoły jest mowa o apostole Tadeuszu odwiedzającym te tereny i jeszcze kilku miejscowych osób uznanych za świętych. Zajrzałem również do opisu dziejów tzw. Całunu Turyńskiego i MANDYLIONU gdzie jest ten wczesny okres dokładnie opisany -
Ian Wilson CAŁUN TURYŃSKI przełożył i posłowiem opatrzył ANDRZEJ POLKOWSKI Instytut Wydawniczy PAX Warszawa 1985

Autor opisuje, że Całun wraz z pismem Jezusa dotarł do króla Edessy Abgara zaraz po ukrzyżowaniu (w 57r król już umiera) . sądzę, że dzięki temu rozpowszechnił się na północ do Armenii.

"Jako wielki protektor sztuki, zainspirował inne wspaniałe dzieło swych czasów, ikonę, znalezioną przez zespół amerykańskich historyków sztuki w klasztorze ?w. Katarzyny na Synaju.11 Był to pierwotnie tryptyk z ikoną Mandylionu poś?rodku, z którego jednak zachowały się tylko oba skrzydła. Na jednym ze skrzydeł namalowano Tadeusza - ucznia, który przywiózł Mandylion do Edessy, a poniżej niego ?świętych Pawła z Teb i Antoniosa. Drugie skrzydło ukazuje Abgara trzymającego Mandylion, a pod nim ?w. Bazylego i ?w. Efrema Syryjczyka, największego ś?więtego Edessy. Jest to prawdopodobnie najstarsze zachowane do dzi?ś wyobrażenie Mandylionu, ukazujące nie tylko twarz, ale i samo płótno. Niezwykle ciekawym szczegółem jest fakt, że Abgar ma twarz o rysach samego Konstantyna Porfirogenety, co można łatwo stwierdzić, porównując ikonę z innymi portretami cesarza"

Pytanie zasadnicze czym przysłużył się król Abgar Jezusowi że dostąpił zaszczytu posiadania Jego Oblicza i otrzymania listu czy przypadkiem nie znali się wcześniej?

Z przekazów Ewangelii wiemy, że NIC nie wiemy o prawie 18 latach z życia Jezusa, opis kończy się na opisie Jego wystąpienia w świątyni jerozolimskiej w wieku 12 lat i dalej już tylko domysły, że pracował jako cieśla do momentu spotkania z Janem Chrzcicielem. NIE wiemy kiedy Jezus nabrał nauki aby rozmawiać z uczonymi w Prawie.

Zacznijmy od początku.
Narodziny - trzej królowie odnajdują Mesjasza i oddają mu hołd i dalej już się nim nie interesują jak wykazują pisma. jest to całkowicie niezgodne z logiką żeby się nie interesowali Jego życiem, nie pomagali, nie wiedzieli gdzie przebywa, czyli całkowicie zerwali łączność.
potem mamy ucieczkę do Egiptu w nieznane w tereny opanowane przez Rzymian, gdzie mógł ich dosięgnąć Herod. Józef to głośno rozpowiada skoro utrwaliło się w przekazie ustnym.
i naraz w wieku 30 lat pojawia się przed swoim kuzynem lub krewnym, który go nie poznaje jako człowieka lecz dopiero jako Boga po zesłaniu Ducha św.
jeszcze jedna scena gdzie rodzina Jezusa w ogóle nie wie czym się Jezus zajmuje, zachowują się jakby go dopiero co w jego nowej roli zauważyli, przychodzą gdy uzdrawia i podejrzewają, że postradał zmysły chcą go zabrać do domu rodzinnego.
Po zmartwychwstaniu Całun nie dostaje się apostołom lecz dziwnym sposobem w ręce jakiego obserwatora zdarzeń i zostaje przewieziony do Edessy.

Spróbuję to w skrócie napisać w bardziej racjonalny sposób nie negując zapisów Ewangelicznych ale tylko próby interpretacji zapisów przez tzw. uczonych kapłanów.
Dzięki pewnemu Objawieniu które miałem zaszczyt dostąpić wiele lat temu i dalszym naukom uważam, że jestem w stanie ustalić faktyczny stan dziejów z życia Jezusa. Objawienie dotyczyło ukazania mi fragmentu życia Jezusa i dotyczyło faktu, że odbywa on długą podróż na teren pod Kaukazem czyli obecnie Armenia. sądziłem, że fakt ten dotyczył Jego wędrówki po nauki do jakiś istniejących tam grup rozwoju duchowego. faktem jest, że właśnie tam rozwijała swoje nauki grupa Esseńczyków. jak podają analizy właśnie Jan Chrzciciel był ich wyznawcą ale i uciekinierem od ich grupy.

Jednym z 3 królów jest Abgar król z północnych terenów pod Kaukazem dawne ziemie Noego i Abrahama, góra Ararat. W odpowiedzi na zagrożenie przez Heroda nie tylko wracają inną drogą, ale proponują rodzinie Marii i Józefa wędrówkę pod ich opieką. Józef jako fałszywą wiadomość, mylącą rozpowiada, że jedzie do Egiptu, a udaje się w przeciwną stronę, co mieliby zresztą tam robić.
do powrotu i zamieszkania w Nazarecie znajdować się pod opieką Abgara. przebywając u króla Abgara Jezus pobiera nauki i staje się pewnie jego przyjacielem. oczywiście jest pewne, że opieka i obserwacja życia Jezusa jest cały czas kontrolowana, gdyż oni wiedzą, że musi spełnić zadanie nałożone przez Ojca w społeczności żydowskiej i Jerozolimie.
gdzieś w wieku 13-14 lat wraca do Abgara i żyje na jego dworze ucząc się do swoje roli jaką odegra w Jerozolimie. Prawdopodobnie duży wpływ na kierunek nauk Jezusa ma zaratustrianizm jak również odwrotnie, wnosi do tej filozofii aspekty wiedzy o Ojcu Niebieskim. Ogólnie mówiąc każda scena, która odbyła się w Jerozolimie była w wizjach przedstawiona i opracowywał jej wykonanie. nic nie mogło się zdarzyć bez wstępnego opracowania inaczej mówiąc napisanego scenariusza, taki jest mechanizm. tak jak opisana w ewangelii wizja w przeddzień śmierci, tak otrzymywał wizje zdarzeń przez całe swoje życie.
w wieku 30 lat wraca do Palestyny i w pierwszym momencie spotyka się nad Jordanem Z Janem. reszta zdarzeń opisana w Ewangelii.
Należy przyjąć, że również scena zmartwychwstania jest dokładnie przygotowana, znajduje się człowiek oferujący nowy grób i należy przypuszczać, że niewiasty nie były pierwszymi, które zajrzały do grobu, gdyż kamień odwalił ktoś inny i zabrał płótno Całunu. no i dalej przewieziono do Abgara. tak przy okazji, gdzie podziali się strażnicy? . rozwiązanie, w trakcie wybuchu energii tworzącej obraz Całunu oni również ulegli przeobrażeniu tracąc "obraz ziemskiego człowieka" i stali się tymi młodzieńcami, których zastały kobiety.

wnioski jakie się nasuwają rzucają nowe światło na Chrześcijaństwo, gdyż udowadniam dlaczego Jezus dużą część życia poświęca zupełnie innemu społeczeństwu, a dla żydów zostawia tylko 3 lata skoro to ich ma nawrócić i być ich Mesjaszem? (i dobrze, że Go nie uznali)
również wyjaśnia się sprawa Abgara który czuje się upoważniony do wezwania Jezusa aby Ten pomógł w zagrożeniu dla jego królestwa. Jezus obiecuje w liście, że nie tylko pomoże ale przyśle mu swoją podobiznę - jak mówi historia.

Jezus TWORZY DWIE FORMY chrześcijaństwa - wschodnią właśnie Armenia, Gruzja Rosja i zachodnią rzymską. Tworzy dualność bo bez niej nic nie może zaistnieć. zachodnia część zostaje oddana w ręce Antychrysta którego wybiera i namaszcza Jezus. od tego momentu tworzy się filozofia rozprzestrzeniająca terroryzm śmierci i męczeństwa i degradacji przekazów ewangelicznych. cel był taki aby zniszczyć społeczeństwo żydowskie, które już wtedy od dawna odpadło spod opieki i zainteresowania Boga Zastępów JHWH. Bóg ich dawno odrzucił, odpuścił i przeznaczył Zbawienie dla innego Narodu.
Tak więc rozwija się zachodnia okres afirmacji śmieci i wszelka forma degeneracji człowieka, tu nie będę wymieniał można spojrzeć na informacje codzienne. Nazwa "kościół" pochodzi od "kości", oni szli do kości, do grobów - katakumby, zakładali budowle na grobach lub odwrotnie, itd..
taki fragment z dokumentu historycznego, w opisanej bramie Edessy znajdował się zamurowany Całun o czym opisujący to nie wiedzieli;
"Rozdział XVI ODNALEZIENIE "PORTRETU"
"NIE UCZYNIONEGO RĘKAMI. LUDZKIMI"
..
Kiedy w 383 r. miejscowy biskup Eulogios oprowadzał
po mieście pobożną pątniczkę z Zachodu, Egerię, pokazał
jej bramę zachodnią jako tę, przez którą przybył posłaniec
Abgara z listem od Jezusa. Po odmówieniu modlitwy przy
tej bramie biskup powiedział Egerii:
...od owego dnia, kiedy posłaniec Ananiasz przybył przez tę
bramę z listem Pana, pilnuje się dzisiaj, aby żaden nieczysty
i nikt w żałobie nie wchodził przez tę bramę i żeby żadnych
zwłok zmarłego przez nią nie wnoszono.
Powiedział jej również, że kiedy Persowie zaatakowali
miasto, odczytanie listu Jezusa przy bramie spowodowało
załamanie się ataku i ocalenie miasta.2 "

nieczystość śmierci była wiadoma i przestrzegana były zasady niedotykania trupów, gdyż nim nie przebywało Tchnienie Boga, a wprost przeciwnie była emisja energii chaosu.
w chrześcijaństwie wschodnim mamy do czynienia jedynie z walkami w okresie po utworzeniu islamu.
niszczenie społeczności chrześcijańskiej przez najazdy i zdobywanie terenów przez allachistów.
te chrześcijaństwo rozwijało się w zupełnie innym trybie, można powiedzieć z brakiem naleciałości Antychrysta i nie można się dziwić, że nie potrafi się dogadać z częścią rzymską. niby przesłanki filozoficzne - ewangelie są wspólne jednak interpretacja niemożliwa do pogodzenia. twierdził bym, że ani w części rzymskiej ani w części wschodniej nie może być Duch św., o którym zresztą powiedział Jezus, że dopiero go wyśle za .....
napisałem już kiedyś takie pytanie - jaka jest różnica między barbarzyństwem, pogaństwem, a formą chrześcijaństwa reprezentowaną w wierzeniu w "jakiegoś boga", który jest gdzieś "tam" - daleko i nic nie widzi? oprócz oczywiście tego, że tu jest jeden a kiedyś było wielu. no i oczywiście w ilości możliwych żon w małżeństwie.
odpowiedź jest jedna - NIE MA ŹADNEJ różnicy, gdyż żadna ze stron wschód - zachód nie zrozumiała przesłania Jezusa w Ewangelii, gdzie mówi - "Jesteście Bogami". "Bóg nie jest Bogiem umarłych tylko żywych" - a pasterze i wyznawcy tylko w śmierci widzą wybawienie i tylko po to są by grzeszyć - "pluć Bogu w Twarz" o drudzy odpuszczać grzechy i robić pogrzeby.

ile lat ma chrześcijaństwo? - pytanie to wynikło z nowych wieści o manipulacji czasu przez kościół rzymski, papieży i królów przez nich wyznaczonych.
twierdzą niektórzy, że dodano 300 lat przed okresem 1000 lecia aby coś tam osiągnąć dla zagwarantowania sobie władzy absolutnej, zapraszam do tematu, ten dokument jest dość długi, a nie pamiętam w jakim momencie o tym rozmawiają, gdyż omawiają wiele problemów nie zawsze w temacie


cz.4 BRAKUJĄCE 300 lat - BŁĘDNA CHRONOLOGIA HISTORYCZNA
inny film HIPOTEZA CZASU WIDMOWEGO - KOMPLETNY DOKUMENT PL
wg moich obliczeń "chrześcijaństwo" choć trudno te zjawisko tak nazywać" liczy dokładnie 1657 lat lub lepiej powiedzieć, że tyle lat upłynęło od narodzin Jezusa.

rok 2018 pogański to 1657 chrześcijański.

manipulacje na kalendarzu były całkowicie możliwe kiedyś ludzie nie tylko nie wiedzieli co znaczą te cyferki, bo liczyć nie umieli, nawet nie wiedzieli co to rok. liczyli tylko swoje wiosny i wiosny najniższego władcy.
nawet teraz twierdzili naukowcy, że rok ma 365 dni, a okazuje się, że Ziemia okrąża Słońce przez 366 tylko jej obroty coś tam niwelują i tylko obraz z Ziemi jest taki, a z kosmosu 366 co odkryły satelity.

wracając do Całunu jest to NA PEWNO oryginał wykonany w trakcie odlotu świadomości, zaciemnienia są wynikiem działania ciepła z ANIHILACJI materia - antymateria. naukowcy wiedzą tylko o połączeniu elektronu z pozytonem, jednak może dochodzić do tego również na poziomie większych cząsteczek. cały efekt jest związany z PALMAMI o których uczni nie słyszeli i nie zajrzeli gdzie to tłumaczę (temat fizyka), rozdzielają materię od antymaterii i ich usunięcie doprowadza do emisji fotonów.
Należy mieć na uwadze istotną sprawę, że Jezus nie był nigdy zbudowany z takiego materiału jak ludzie - powiedział o sobie "Narodziłem się z Wody i Ducha" - pola elektromagnetycznego i informacji.
Wypalony ślad obrazu ciała zostawia tylko Powłoka, którą przykryte jest wnętrze i jest pochodzenia tylko ziemskiego.
Pomyśl o tym tak, że o cechach każdego człowieka ziemskiego mówi skóra jaką posiada, albo jest jakiegoś koloru albo mała czy duża, itd. wewnętrzna struktura zawsze działa tak samo, od poziomu atomu do struktury algorytmów procesów metabolicznych.
Król Abgar, Monastyr Świętej Katarzyny, Góra Synaj, 10 wiek
Zielona linia nad płótnem: szerokość Welonu z Manoppello (21 cm)

Całun turyński najnowsze odkrycie
Temat rozpoczęty 1 rok 9 miesiąc temu przez eljasz
255 Odsłon
Całun Turyński - podwójne przebudzenie - film na YouTube

rewelacyjny dokument z pracy nad ukrytymi obrazami w Całunie.

Zgadzam się całkowicie z wnioskami autora dotyczącymi
uwiecznionych tam trzech twarzy, w książce dokładnie opisałem
jakie mają znaczenie i za jakie mechanizmy jest odpowiedzialna
TA TRÓJNIA. Symboliczny odpowiednik to TRIADA - trój-korona papieska.

Tajemne ukrycie jest dowodem na konstrukcję człowieka
na Podobieństwo Bogu... "kto szuka ten znajdzie"Załączniki:
Ostatnia2 lata 11 miesiąc temu edycja: eljasz od.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • eljasz
  • New Member
  • New Member
Więcej
1 rok 8 miesiąc temu #61 przez eljasz
Replied by eljasz on topic NOWA historia Jezusa
wprowadzone listopad 2021 wpis kopiowany z uszkodzonego forum 15 marca 2021

w listopadowym nr "świat nauki" znalazł się dokument pod nazwą "historia metali ciężkich" gdzie przedstawiano poziom stężenia ołowiu na świecie za okres ostatnich 3000 lat na podstawie rdzenia lodowego. chyba nawet ci naukowcy opracowujący temat nie zauważyli pewnego zadziwiającego zjawiska udowadniającego BRAK DZUżEGO OKRESU CZASU w dziejach rozwoju cywilizacji.
jeśli spojrzysz na wykres i poziom ołowiu w latach 450 - 750 (na dużym środkowym kole od 2 do 3 godziny) to widać wyraźnie, że w tym okresie nie ma żadnej społeczności na Ziemi.
Ziemia jest bezludna i nawet nie odlewają grotów do strzał, czy wytapiają srebra, w ogóle nie używają ognia i nie ma wulkanów.
to dowód naukowy o błędnym wykalibrowaniu kalendarza czyli dodaniu 300 brakujących lat.
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.344 s.