Przejawy materialne Chwały - NEW Jerusalem

  • eljasz
  • Autor
  • Gość
  • Gość
1 rok 3 miesiąc temu - 1 rok 3 miesiąc temu #8 przez eljasz
Trąby apokaliptyczna nad Jerozolimą na nowy rok 5777
Chwała NEW Jerusalem
na filmie widać wyraźnie jak powietrze jest silnie ściągane z zewnątrz do środka kanałów Chwały i służy do napędu trąb - wezwania do Sąd Ostatecznego

Wszystkie dotychczasowe dziwne dźwięki słyszane od kilku lat na ziemi były ZAWSZE wykonywane w przez Chwały danego terenu, problem ich innego niepełnego brzmienia polegał na złym ich dostrojeniu, to młode Chwały - i społeczności w nich mieszkające.

BEAUTIFUL RING CLOUD and Sound of Trumpets (SHOFAR) in Jerusaelminnemedium.pl/wiadomosc/anomalne-zjawisk...powazny-znak-od-boga

Zdarzenie miało miejsce 01 października 2016 w Jerozolimie, gdzie świadkowie słyszeli dziwne dźwięki. Rozbrzmiewały one przy okazji pojawienia się idealnego kręgu chmur. Jak wytłumaczyć to zjawisko? Może ludzie słyszeli dźwięk szofaru? Film wykonano 01 października, a dmuchanie w róg odbywa się 02 października na rozpoczęcie Rosz Haszana…
Rosz Haszana to Żydowski Nowy Rok, który rozpoczyna się 2 października o zachodzie słońca i trwa dwa dni. Według rachuby żydowskiej, święto oznacza nadejście roku 5777 od czasu stworzenia świata.

1 rok 10 miesiąc temu przez eljasz

nowe Trąby w Kazachstanie

vk.com/video-25867865_456239360


vk.com/video-25867865_456239210


oraz nieszczelność w Zasłonie górnej pokrywy
1 rok 10 miesiąc temu przez eljasz

w filmie "Starożytni kosmici Obcy i zakazane wyspy - s. VI, ode. 1" znalazłem ciekawy fragment jak to
mieszkańcy wyspy Mann widzieli dziwny obiekt, który nazwali "Koło z trzema szprychami"
przedstawiona wizualizacja zapewne powstała na podstawie dokładnych opisów obiektu widzianego przez
tubylcowi przedstawia nic innego jak PROCESOR..

wizualizacja, zapewne na podstawie dokładnych opisów obiektu widzianego przez tubylców pewnej wyspy


tutaj ten fragment


oraz cały film wraz z innymi ciekawymi zdarzeniami

do obejrzenia całość pliki - Do pobrania

01 września 2019 temat słyszenia dziwnych dźwięków zaczął się wiele lat temu i był przez autora komentowany co ukazuje poniższy zapis.
skutek przejęcia STEROWNI W CHWALE "WARSZAWA" - "WAR - SAVA" - "ZAPISANA WOJNA", wszyscy odczuwają.


DZIWNE DźWIęKI na całym świecie

UNREAD_POST przez eljasz » czwartek, 8 marca 2012, 10:26


pod tematem "ciekawe linki" zostały podane przykłady z dziwnymi dźwiękami w różnych rejonach świata.
TERAZ NADSZEDŁ CZAS NA WARSZAWę -

Strange noise, Warsaw - Poland. Dziwne dźwięki na Mokotowie 06.03.2012wszystkie te dzwięki pochodzą od przesuwania kopuł pod którymi ukryte są poszczególne rejony.
jest to ochrona przed OBCYMI.
jednak w obecnym czasie udało się do niektórych Chwał, bo tak nazywają się te obiekt, dostać.
zapowiedziane, że "pod koniec czasów niebo zostanie zwinięte niebo jak zwój".. apokal.
TO JUż....
jednym słowem do sterowni warszawa dostali się ......

UNREAD POST przez WYROCZNIA

czy jest antidotum na "ICH" DZIAŁANIA?
nie trać czasu, módl się, rozpowszechniaj, bo niewielu zostanie!

powtarzaj Insygnia - program chroniący

Słowa Insygnia
JamJestBóg Obecnośćwemnie
BógOjciecSynBożyDuchŚwięty
WiemWierzęWidzę
MiłośćMądrośćMoc
WiaraNadziejaMiłosierdzie
PrzeszłośćTeraźniejszośćPrzyszłość
WiaraNadziejaMiłosierdzie
JestemCzuwamPamiętam


Słowa Insygnia zawarte w modlitwach tworzą zwój nadprzyrodzonej mocy na
przenikanie w umysł ludzki starotestamentowej manny. Jest to odnowa w sensie podania pokarmu ludzkości. Bunt izraelitów na pustyni - to stan świadomości ludzkiej w obecnym czasie.
Dziś również domagają się pokarmu. Pokarm spływa poprzez zbiór słów, które
karmią, orzeźwiają i zapewniają zabezpieczenie dla ciała, umysłu i ducha –
obejmują całość.
Wartość modlitw ocenić można poprzez duchową więź z Chrystusem.
Zawarty w nich system nadprzyrodzoności ułatwia przeobrażenie własnej duszy z szeregowym odnowieniem rodu w teraźniejszości i przeszłości.
Słowa Insygnia nadają sygnały w jedną i drugą stronę. Wypowiadane przenikają
w Światłość Chrystusa, gdzie otrzymują wzmocnienie i powracają
rozprzestrzeniając się w kierunku Bogu znanym ku wyswobodzeniu dobra w
świecie. Modlący nigdy nie dowie się gdzie i co oraz kogo za pośrednictwem
tego promienia uzdrawia Bóg. Modlący staje się narzędziem w ręku Boga ku
odnowie świata.

Z zakamarków pamięci wydobywa Bóg zaskorupiałe blizny psychiki ludzkiej jako pozostałość z przodków, jak również wytworzone przez daną ludzką istotę nowe niegodne wzorce. Ten rodzaj modlitw jest łaską ku przemianie ludzkich sumień.
Komplet modlitw o duchowe odnowienie to zbiór słów skąpany w blasku poezji
przypominający wschód słońca. Światło miłości Chrystusowej poprzez słowo i
dźwięk obejmuje powoli modlącego, by poprzez skruchę dokonać cudu przemiany w nim samym, w rodzinie i pokoleniach rzutujących na stan ducha obecnie żyjących.

Od wieków odbywa się proces oczyszczania świata. Bóg Wszechmogący tym
kieruje. Odległe dzieje w księgach proroków zapisane ożywają i tworzą proces odnowy. Mocą swą Jezus Chrystus odkupił ludzkość, niemniej jednak fakt przebaczenia winien zaistnieć. Uwalnia Duch Święty pamięć komórkową dając poniektórym,Wolą Ojca wybranym osobom, doświadczać pamięci wstecznej, by faktem tym uaktywnić żal, skruchę, pokorę i przebaczenie.

W Ziemię spływa oczyszczenie. Uwolnienie otrzymują odległe sprzeniewierzenia Woli Bożej.
W ten rodzaj uwalniania zaszłości, Boże miłosierdzie, jakby pęczniejąc we
współcierpieniu z Chrystusem, zaprasza sługi swe pozwalając doświadczać im
bólu Krzyża Jezusa Chrystusa.
Wyswabadzanie tamtej energii porównać można do przesuwania się skorupy
ziemskiej i zatapianie falami tsunami kontynentu. To sumienia ludzkie drżą
pod wpływem „grozy” Nadchodzącego, a Moc Miłości Miłosiernej dozuje proces.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego - Najświętszej Matki Serce opiekując się grzesznikami, namawia osoby o sercach otwartych do podjęcia modlitw . W każdym słowie jest klejnot przenikania w Głębię Chrystusową.
Trudność modlitw odczuwać mogą osoby nie gotowe w bezwzględną służbę Bogu.
Jeśli przemienią wnętrze swe na pełne oddanie się Woli Pana - odczują piękno rozmowy z Nim płynące z modlitw.
Nie należy nakłaniać do modlitw i nie zmieniać treści i tempa słów. Odnosić się do każdej duszy z największą troskliwością i nie wlewać w nią strumienia życia, jeżeli życie jej się nie otwiera jeszcze, by móc strumień ów przyjąć.
Zachętę stworzy Różaniec słany w Serce Najświętszej Maryi Panny.

Słowa Insygnia w modlitwie

W imię Ojca i Syna i Ducha Św., oto jestem (-), w pokorze stojąc przed
Trójcą Świętą i Maryją z miłością zapraszam Zespół Sług od Słów Insygniów na okoliczność przelania Zbawczej Myśli Bożej w świat w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego .Amen

Z Miłości Twojej, Ojcze, ludzkość doświadcza spływu
Darów Ducha Świętego.
Ku spotkaniu w ponownym przyjściu Chrystusa zdąża świat.
Przez Twoją świętą Mądrość, Miłość i Moc zakwitnie
w każdym ludzkim sercu Obecność Twa.
W siedmiu darach Ducha Świętego rozbudzisz, Ojcze, w nas
Wiem, Wierzę i Widzę, jako dobrodziejstwa poznania
Obecności Boga w nas. Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość jawne staną
się.
Na ten czas Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty i Maryja -
Jestem, Czuwam, Pamiętam - rozbudzi w nas na przyjęcie
Wiary, Nadziei i Miłosierdzia ku całkowitemu zjednoczeniu się
z Jam Jest Jezus Chrystus - Bóg we mnie, w Kościele i świecie.
Mocą tych słów rozpraszam cień wokoło mnie i wokół tych, których Moc Boża
wyzwolić pragnie i uwolnić przemieniając zło w dobro w Tu i Teraz.
Przez Obecność Jam Jest Moc, Mądrość i Miłość Bóg we mnie nakazuję,
nakazuję, nakazuję przez udział Sług od Słów Insygniów niech powstanie
pokój,jedność słów, myśli i czynów zgodnych z Wolą Bożą w umysłach ludzkich Tu i Teraz i niech obejmie Wielość.
Niech to się stanie teraz w sposób doskonały Jam Jest Bóg w każdym ludzkim
sercu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
Uwielbiam Cię Ojcze, Synu, Duchu Święty i Maryjo, jako
Obecność w sercu mym. Amen


Niech się stanie, niech się stanie, niech się stanie.
Bogu niech będą dzięki i Najświętszej Maryi Pannie.

Przeprosić Boga za winy swoje i ludzkości:
Przebacz mi Ojcze, przebacz mi Ojcze, przebacz mi Ojcze, bo zgrzeszyłem
przeciwko Tobie.
Przebacz im Ojcze, przebacz im Ojcze, przebacz im Ojcze, bo zgrzeszyli
przeciwko Tobie.
Przebacz nam Ojcze, przebacz nam Ojcze, przebacz nam Ojcze, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie .


W słowach Insygniach skrywa Duch Św. osobowe postacie Sług Bożych
emanujących wsparciem dla ludzkości.
Grono wkomponowane w Słowa Insygnia to zasłona przed grożącym światu
kataklizmem. W świat spływa miłosierna miłość z wielości kierunków ułatwiając przepływ impulsów zbawczych na zaistnienie „parasola” łask ku odnowie sumień.
Każdy dźwięk dotyka odpowiedzialnego, przez Stwórcę ustalonego : Patriarchę, Mistrza, Sługę, Nauczyciela o mocy przekraczającej ludzki stopień poznania ku rozszerzaniu i rozpościeraniu, przez moc Im nadaną, Światłości Chrystusowej - zbawczych symptomów Jego Męki nad światem.

Im większy udział ludzkich wezwań, tym większa ochrona.
WYROCZNIA.


eljasz

Posty: 203
Dołączył(a): środa, 16 kwietnia 2008, 18:22


DźWIęKI i OBRAZY

UNREAD_POSTprzez eljasz » wtorek, 20 marca 2012, 20:55
Nie tylko seria nieznanych dźwięków jest objawem przyśpieszającego okresu przemian. I w zdjęciach z kosmicznej przestrzeni można odnaleźć informacje o przybywaniu nieznanych gości.
- Huge Sphere in Sun's Corona!

Tutaj obiekt wysysa masę słoneczną, jak wyjaśniłem w jednym z tematów forum pod powierzchnią zwaną strukturą ziarnistą o tem. 6000 st.C znajduje się niezbyt gorąca woda.
Woda, z której to wszyscy w naszym układzie są materialnie zbudowani, chociaż nie czerpiemy bezpośrednio na budowę ciała to zjadamy produkty pompowane słonecznym wodotryskiem.
Każdy obiekt przybywający w gości do nas z innych obiektów gwiazdowych musi się również napełnić tą samą strukturą co gospodarze.
Oczywiście część Informacyjna – świadomość TYCH Istot pozostaje nienaruszona.
I jak wynika z dokumentu temp. Słońca ich nie przeraża.
Poniższy link i podobne mówiące o Planecie Nibiru są kolejnym dowodem o przybyszach. Oczywiście z dalekich obserwacji wygląda wszystko jako okrągłe obiekty skale, jednak są to pojazdy zwane Chwałą lub Ciężki – KABOD.- Nibiru visible in Antarctica February 27, 2012- ufo wokół słońca

PRZYBYWAJĄ na Ziemię z polecenia i namaszczenia Boga z zadaniem określonym już wieki temu.
Aby co wykonać??
Bóg upomina się o Swoje TCHNIENIE, które oddał w dzierżawę, wypożyczył ludzkim ciałom materialnym dla ich ożywienia i nadał im Inteligencję !!

Dowód opisany w dostępnym wszystkim tekście, czyli Ewangelii.

Przypomnę przypowieści o dzierżawcach Łuk 29,9, którzy muszą się w końcu rozliczyć z właścicielem - przypowieści nie dotyczą sfery materialnych (jakiegoś gruntu) tylko mowa o kształtowaniu świadomości, Tchnienia BOGA.

Również przypowieść o minach Łuk.19,11-27 jw. Jednak w tym przypadku odebrane zostanie TCHNIENIE tym co nie potrafili go wykorzystać i przelane dla tych co dobrze wykorzystali Swoje i napełnienie zostaną dodatkową nagrodą.

Każdemu kto nieumiejętnie wykorzystywał świadomość – NIE należy się PRAWO do używania BOGA i zwania się JAM JEST.
Załączniki:
Ostatnia1 rok 3 miesiąc temu edycja: eljasz od.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.322 s.