Wizja Nowego Roku 2023

 

Idzie. Przyszedł. Jest - Nowy Rok 2023


o imieniu: „Miłujcie się jak dzieci”.Głosi : Otwórz w sobie : „Jestem pełen nadziei”.


Na rozdrożu nie stój, opowiedz się za Prawdą,


Pokojem, Nową Myślą i starannością trwania w tym.Otwórz szeroko oczy na beznadziejność podsuwanych ci,


lękiem podszytych słów nienawiści.


Wyswobodź nowy styl myślenia, Rozum swój oczyść


hasłem : Ja Jestem obrazem Boga na ziemi.Kto, jak On, chorągiew Pokoju wznieść może


w tym dziś szalejącym odwecie przeciwko Jego


programom : Wiary Nadziei Miłości.Nowy Rok 2023 rokiem przełomu się stanie.Prosi : Rozpoznaj podpowiedź, którą niesie


w dziwnym naczyniu, zapomnianym przez wieki


- kielichu oczyszczonym Promieniem Słońca,


zawierającym jedno słowo, nie atramentem spisane,


lecz Miłością, wszystkim nam znane : „Pragnę !”.


Dwa tysiące lat temu mylnie zinterpretowane,


podano ocet i żółć.


Ludu mój umiłowany, mówi dziś:


Ileś octu i żółci skonsumował ?


Ileś zamknął, co pracować winno ?


Ileś bratu, siostrze fałszu przelał ?


Ileś przebarwień polskości ujawniał ?


Ileś, cię pytam, ja Nowy Rok, sprzeniewierzeń


w sprawiedliwości i prawie  zapisał ?


Ileś stągwi gniewu przeciw Prawdzie,


Bożej Prawdzie, na sztandarach swych napisał ?

 

Gwoździe fałszu krew wyciskają, korona z ciernia


kłamstw i zuchwałości uciska myśl jasną, jaka


ujawnia się pomimo zatyczek po klucz i zamknięcie,


nie ust, nie mowy, lecz serc, by siać lęk i trwogę


o rodzinę, o dobytek, dach nad głową, dobre imię,


o Ojczyznę – jakże dziś stłamszone słowo – a gdzie


Honor i Bóg ? Gdzie ? Zakrył je kłamstw stóg.

 

Jako Nowy 2023 Rok, upominam się o swoje.

 

Ludu umiłowany! Łez nie starczy ci, jeśli nie wzejdziesz,


jak wiosenna trawa w Ojczyźnie swojej.

 

...Bóg czasem płacze bo mu wstyd gdy widzi fałsz w przyklęku ...


głosił Poeta ks. J.T.