Zakup książki

150.- zł

 

50 1020 5558 1111 1531 7860 0085

 

 

 

 

                                                   

 
                   Publiczna prezentacja Wiedzy
            - to już jubileusz 22 lata.
na sali było sporo osób, byli studenci i byli doktorzy uniwersytetu. powiedziałem wtedy, że nastaje czas
 kiedy światem będzie rządziło słowo "informacja", wtedy wstaje student z psychologii i pyta
- "gdzie ta informacja, co to jest" ? - on wtedy nie widział jeszcze komputera i pewnie nie znał tego słowa.
i tak wiedza się rozmyła na nieukach. I tak jeszcze z perspektywy tego okresu wspomnę, że po 2 miesiącach
napisałem skrypt, tekst jak w wykładzie, i tam wyjaśniłem coś co obecnie nazywa się VR - okulary sztucznej
 rzeczywistości, które każdy MA ZAŁOŻONE ....itd.
 

                               WSTĘP

   Końcowy fragment Ew. św. Mateusza mówi: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody”…,
oraz „Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu”. Przez blisko 1500 lat „świat”
to tereny Ziemi pozbawionej kilku dość dużych obszarów znanych obecnie, czy o tych kontynentach
mówił Jezus? Bo właśnie w myśl tych słów głoszono tam Chrześcijaństwo zabijając mieczem i niszcząc
ogniem. Rozpocznijmy czasy bardziej cywilizowanej formy krzewienia chrześcijaństwa w kontekście
wiedzy naukowej wszystkich dostępnych dziedzin, choć w wielu przypadkach intencją tworzenia nowoczesnej
 nauki jest udowadnianie Życia bez udziału Boga. Wychodząc od odmiennych założeń początkowych
wykorzystując obowiązujące doświadczenia naukowe można w połączeniu z wiedzą Objawioną wykreować
nową wizję człowieka. Dorobek cywilizacyjny nauk humanistycznych i technicznych jaki dokonał
się od zaistnienia człowieka na ziemi, jego dążenia do odkrycia swej Istoty, były planem prowadzącym
do poznania działania Procesora, który jest źródłem tworzenia jego myśli i doznań psychicznych,
Treścią poniższego przekazu jest uzmysłowienie człowiekowi, że nie jest problemem kwestia czy istnieje
Bóg i wiary w Niego, czy fakt Jego nieistnienia, gdyż nawet pogańskie i prymitywne ludy poprzednich
cywilizacji wierzyły w Boga. Wiarę należy dać kwestii Wiedzy o Sferze Jego działania, trzeba uwierzyć
w mechanizmy, poprzez które może się objawić w człowieku.Jego polem działania są elementy odpowiedzialne
 za sterowanie na wszystkich poziomach i przestrzeniach, które Jego Prawa stworzyły. Każda wykonywana
przez człowieka czynność wynika z jego stanu psychicznego (o ile oczywiście nie zostanie do niej przymuszony siłą),
nawet fakt czy dojdzie do dalszej czynności czytania przedstawianych treści.
Nauka przekazana przez Jezusa i Nasza sprowadza się do wyjaśnienia, że stan psychiczny jest stanem
narzuconym przez mechanizmy wbudowane w konstrukcję człowieka. Najważniejszy przekaz z Ewangelii
mówiący o „Wyzwoleniu się z NIEWOLI” dotyczy opanowania, zablokowania i unieruchomieia tych
mechanizmów, jeszcze raz powtórzę – wyzwolenia się z mechanizmów narzucających stan psychiczny.
Zadaniem świadomości powinna być umiejętność logicznej oceny sytuacji na podstawie posiadanej wiedzy,
 np. o konsekwencjach wynikłych z łamania obowiązujących praw i odpowiednie wynikające stąd ukierunkowanie
swoich czynów, gdzie elementem wykonawczym jest ciało materialne.Obecnie obowiązująca nauka w zakresie
wiedzy o Świadomości została skierowana w kierunku udowadniania, że jej źródłem jest mózg. I z tego faktu
wynika kilka logicznych konsekwencji, że jeśli nie ma mózgu, to nie ma istnienia, świadomości i myśli, czyli
nie ma Ja, a co za tym idzie nie istnieje odpowiedzialność za czyny dokonane w życiu na Ziemi. Każdy,
 kto wyznaje wiedzę o myśleniu mózgiem jest wrogiem Boga, jest ateistą i za każdy swój czyn zostanie
po śmierci mózgu rozliczony, bez względu na fakt, w co wierzył.

Nauka penetrując najgłębsze przestworza struktur biologicznych w ciele człowieka doszła do postawienia pytania:
po co jest cały człowiek w strukturze makro skoro cała istota życia koncentruje się w strukturach transkrypcji DNA?
Czy struktura makro jest tylko opakowaniem dla genów, które decydują jak będzie wyglądać to opakowanie?

Aby to pięknie wytłumaczyć ludowi znaleziono temat zastępczy, że to wszystko jest potrzebne do zbudowania mózgu,
który jest siedliskiem myśli i steruje wszystkimi procesami. Proste i jedyne wytłumaczenie, lecz niestety całkowicie
mijające się z Prawdą Tworzenia.

To właśnie na poziomie sterowania strukturami DNA istnieje największa Świadomość, bo te miejsce jest siedliskiem
Boga Zastępów. O ile człowiek w swej postaci makro może zdobywać kosmos i podbijać inne planety to nigdy nie spotka
tam Boga „twarzą w twarz”. A można tego dokonać jedynie posiadając ciało fizyczne i Ja – Świadomość zbudowaną

z pola (elektromagnetycznego), inaczej Energii i Informacji.

Poznano dokładnie anatomię człowieka i wiele jego funkcji w działaniu fizjologicznym jak również wiele reakcji organizmu
w sytuacjach stresowych, patologicznych czy sztucznie wywołanych. Odwołam się tutaj do jednego z takich zjawisk.

Otóż istnieje w mózgu zbiór komórek zwanych płacikiem ciemieniowym, którego wycięcie – uszkodzenie powoduje sytuację,
 że człowiek nie zdaje sobie sprawy z istnienia drugiej połowy ciała, inaczej mówiąc z jego świadomości zostaje wycięta
część przestrzeni. Jeśli czyta książkę to tylko połowę strony, goli połowę twarzy i dba tylko o jedną stronę ciała.
(Fizjologia William F.Ganong str. 335)

Istnieje również inna grupa komórek w istocie szarej mózgu (jeszcze nie nazwana), która zostaje uaktywniona
w odpowiednim czasie rozwoju człowieka i jej aktywacja powoduje zjawisko odczuwania dodatkowych przestrzeni
wypełnionych również obrazami i dźwiękami, których inni nie potrafią dostrzec. Ludzie ci są najczęściej uważani
za niezrównoważonych psychicznie, bądź w najlepszym przypadku nazywa się ich wizjonerami i za wszelką cenę
otoczenie chce ich zrównać z ogółem głuchych, niemych i ślepych.

Przedstawiona w wykładzie nowa Wiedza na temat budowy i działania Świadomości została zapisana w tych
dodatkowych przestrzeniach, które są w tej chwili odkrywane metodami matematycznymi.

Pismo Św. jest zbiorem wszystkim znanych liter, lecz obrazy tam przedstawione, zapisane mogą być odczytane jedynie
przez osoby widzące przestrzeń, a nie jak u wszystkich normalnych, którzy widzą jedynie symulację tzw. zetowej (wektora z).

Proponuję spojrzenie na odmienny sposób interpretacji ogólnie znanych zjawisk przyrody. Wychodząc z innych założeń
podstawowych można dojść do zupełnie odmiennych (przeciwnych) wniosków końcowych, które pozostają w zgodzie
z rezultatami doświadczeń naukowych.

Zapraszam do lektury o Istocie człowieka, wiedzy przedstawiającej i udowadniającej dualizm człowieka, jako oddzielne
cząstki somy i psyche.

Podtytuł i dodatkowy motyw przewodni może również brzmieć – „Dlaczego człowiek staje się swoim zabójcą?”
- "Algorytmy życia" - "Z iluzji świata do Rzeczywistości Stworzenia" - ...

„Im bardziej dana cywilizacja rozumie, że jej obraz świata jest fikcją

tym wyższy jest jej poziom nauki”  - A. Einstein

Treść zawiera wyjaśnienia m. in. następujących zagadnień:

• Co jest źródłem myśli, Morze Informacji, czynniki – Złoto, Kadzidło i Mirra;

• Jakim celom służy mózg, neurony, synapsy;

• Czym jest duch, duchowość – psychika, zagadnienie religii;

• Znaczenie Krzyża, ołtarza oraz symboli religijnych zawartych w Piśmie Św.;

• Procesy związane z tworzeniem stanów psychicznych;

• Tworzenie materii, zagadnienie pól elektromagnetycznych;

• Zagadnienie falowo – korpuskularnej struktury materii, tworzenie materii i masy

• Budowa atomu i związane z tym zagadnienie pobierania energii – piramida, gwiazda Dawida;

• Struny jako podstawa Istoty Rzeczywistości, struktury akumulujące energię i tworzące bariery energetyczne;

• Magnetyczne właściwości hemoglobiny i ich wykorzystanie w przesyłaniu informacji;

• Przyczyny śmierci, chorób i nieszczęść;

• System sterowanie zapisu i kasowania informacji na DNA;

• Instrukcja eksploatacji ciała materialnego;


• Czynnik łączący psyche z ciałem materialnym, zagadnienie inteligencji człowieka;

• Zjawiska parapsychiczne, UFO, radiestezja, bioterapeutyka;

• Rodzina i jej wewnętrzne połączenia;

• I wiele NOWYCH, ciekawych i niewyjaśnionych dotychczas problemów;