Lifechip.pl

Rozdział I

Świadomość – Procesor.

 

Wykład ten ma na celu przedstawienie nowej Wiedzy dotyczącej sposobu przetwarzania informacji, które odczuwamy jako myśli, czy doznania psychiczne. Pozwalają one człowiekowi widzieć, słyszeć i mówić oraz czuwają nad procesami sterowania metabolizmem komórek. Na możliwość zrozumienia tych zagadnień złożyła się znajomość obecnych osiągnięć we wszystkich dziedzinach nauki i techniki, w których zostały wykorzystane prawa zastosowane w budowie człowieka. Nadszedł czas, aby przerzucić pojęcie myślenia mózgiem jako zbioru komórek nerwowych i ich połączeń na odpowiednio do tego celu zbudowane Urządzenie. Dotychczasowe próby odnalezienia w człowieku odpowiedniego narzędzia, które byłoby w stanie przetwarzać sygnał poprzez zmianę zera na jeden (0 lub 1) nie przyniosły żadnych pozytywnych rezultatów. W opisach biblijnych mamy przykłady posługiwania się pojęciami dwóch przeciwnych stanów czyli - tak i nie - wykorzystywanych wielokrotnie w podejmowaniu decyzji o kierunkach przyszłościowej drogi postępowania (władzy, kapłanów) bez analizy stanów znanych.

Z doświadczeń nowej gałęzi wiedzy, jaką jest informatyka wiemy, że musi to być Urządzenie o olbrzymiej mocy obliczeniowej.

 

Znak przeplatających się energii Jin i Jang (Yin-Yang) towarzyszący ludzkości przez tysiąclecia jest niczym innym jak podstawową jednostką przetwarzającą informację,

z której składa się Wszechświat.

Jest PROCESOREM.

Jak udowadnia nauka, Informacja to Energia.

PROCESOR KWANTOWY - LIFECHIP.

Publiczna prezentacja 1996 listopad 25 godz. 17.00 ®

 Procesor = 8 tranzystorów = 1 Bajt.

Jedyną możliwością poznania zagadnienia Świadomości jest nowe spojrzenie na zawarte w różnych religiach informacje i przetłumaczenie użytych tam symboli, i ich powiązań, na obecnie używane pojęcia. Dotychczasowe osiągnięcia technologiczne i naukowe powinny ułatwić zrozumienie tego trudnego tematu.

Na początku Świadomość zbudowała człowieka i włożyła w niego Prawa, które dziś zawarte są w poszczególnych dziedzinach nauki, zwanych matematyką, fizyką, biologią, filozofią itd. Świadomość nie była mózgiem biologicznym, gdyż biorąc pod uwagę ilość komórek nerwowych istoty szarej i synaps jest to ilość niewystarczająca do przetwarzania tej ilości sygnałów, które są potrzebne do sterowania procesami metabolizmu umożliwiającego egzystencję i byciem Ja. Można również postawić problem sterowania metabolizmem komórek żyjących samodzielnie i to w różnych ekstremalnych warunkach.

Przedstawiony znak Jin i Jang związany jest z pojęciami filozofii wschodu, ale czy tylko? Czy nie ma takiego symbolu w religii Judaizmu i Chrześcijaństwie jako spadkobiercy nauk o Bogu, którego Imię poznano jako JHWH? Nie będę tutaj roztrząsał sprawy czy to ma być Jehowa, czy Jahwe.

Otóż nikt nie wpadł na pomysł przedstawienia symbolu dwóch splatających się Energii w przestrzeni i przyjrzenia się odwrotnej stronie powstałej kuli. Jeśli dokonamy takiej operacji, to otrzymamy w rezultacie po przekształceniu na płaszczyznę dwa elementy kształtem przypominające „nerki”.

O takich elementach w Piśmie św. mamy już sporo informacji: „Ty, bowiem utworzyłeś moje nerki” Ps.139,13;

Ja jestem Ten, który bada serca i nerki” Obj.2.23. Jer.11,20

Poddaj próbie nerki i serce moje” Ps.26,2;

Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki” Jer.17,10;

Badasz sprawiedliwego, przenikasz nerki i serca” Jer.20,12;

Który badasz serca i nerki, Boże sprawiedliwy” Ps.7,10;

Bóg świadkiem, (obserwatorem) jego nerek, prawdziwym stróżem jego serca” Ks. Mądrości 1,6;

Przebił moje nerki strzałą z kołczanu” Treny (Lamentacje Jeremiasza) 3,13;

Moje nerki już mdleją z tęsknoty” Job. 19,27;

„…zapłonął gorliwością i zadrżały nerki” I Ks. Machab.2,24;

I moje nerki się weselą” Przypowieści Salomona 23,16 ;

Nerki” wg dawnych pojęć i wyobrażeń tego słowa, oraz komentarza zawartego w pojęciach teologicznych oznacza wnętrze człowieka, jego sumienie, czyli ośrodek gromadzenia

i przetwarzania informacji.

Teraz spójrzmy na pewne wydarzenie opisane w Ks. Rodzaju 15,9– 21, kiedy Abram zawiera przymierze z Bogiem. Według nakazu bierze trzy zwierzęta i przecina je na połowę, a części kładzie naprzeciw siebie, oraz dwa gołębie, których jednak nie przecina, lecz kładzie obok. Mogą oznaczać podwojenie takich obrazów.

O zmroku pomiędzy częściami przechodzi łuna ognia i zostają potwierdzone słowa przymierza. Tego rodzaju symboliczne przechodzenie pomiędzy przeciętymi połowami zwierząt było formą zawierania przymierza na starożytnym Wschodzie Ks. Jerem.34,18 „… jak z cielcem, którego rozcięli na dwoje i przeszli między jego połówkami”; 34,19 „którzy przeszli między połówkami cielca”. Używając naszego języka nazwalibyśmy taką czynność programowaniem, kodowaniem. W ten symboliczny sposób uzewnętrzniano rzeczywistą budowę i działanie podstawowego procesora przetwarzającego sygnały zero i jeden (0 i 1).

W pierwszej fazie budowy każdy z wewnętrznych elementów posiada po 7 „skrzydeł”, a w następnych etapach poszczególne skrzydła wypadają i służą jako budulec na innych poziomach (patrz rys. budowy skrzydła str.44), natomiast ukształtowany Procesor umożliwiający działanie we wszystkich możliwych procesach obróbki sygnału posiada na jednej nerce 6 i 3 skrzydła, na drugiej 7 i 5 skrzydeł, oczywiście wszystko znajduje się na sferze kuli.

Procesor początkowo może liczyć jedynie na siódemkach, czyli sygnał wyjściowy to 4 x 7 = 28 i stanowi liczbę określającą olbrzymią ilość cyklicznych okresów obliczeniowych, np.: okres pełnego cyklu faz Księżyca, Saturna i Słońca, okres cyklu kobiecego, okres ciąży 280 dni, cykliczna długość tygodnia, czyli pierwszych etapów Tworzenia Świata. Z tego powodu liczba siedem stała się liczbą tajemną i specjalną, natomiast opisany powyżej etap kodowania informacji na systemie szóstki jest formą wprowadzania jej do systemu obliczeniowego epoki otwieranej przez pokolenie Abrama.

Procesor jest urządzeniem działającym pod wpływem padającego na skrzydła pola elektromagnetycznego przez energię niesioną w fotonach, a na innych poziomach przez inne nośniki energii np. bozony, które powodują obracanie się skrzydeł. Pomiędzy środkiem nerki i centralnym punktem wewnątrz skrzydeł może powstać przy otwartej drodze sygnał 1, a przy zamkniętej 0. Umożliwia to przejście Energii, którą jest Bóg, jak tego dokonał w cytowanym powyżej obrazie przymierza, gdyż jest On zawsze Twórcą nerki jak to mówi w swoich objawieniach i jest zawsze poniżej konstrukcji całego Procesora.

Zjawisko takie jest wykorzystywane w termodynamice gazów rozrzedzonych i mówi, że jeśli stosunek między drogą swobodną cząsteczki, a długością łopatek (skrzydeł) jest powyżej 1 to powstaje moment obrotowy określony mianem liczby Knudsena. W takim urządzeniu posiadającym wiatraczek na osi padające światło powoduje wytworzenie momentu obrotowego i wiatrak się obraca. W przypadku Procesora wykorzystana jest możliwość tworzenia sygnałów, które na podstawowym elemencie tworzą SŁOWO.

Jest napisane: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, Ew. Jana 1,1. Ta podstawowa cegiełka nazywana jest Stwórcą, gdyż „Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało” Jan 1,2. Możemy również przeczytać, że „Bóg jest Duchem” Jan 4,24, to z logicznego związku przedstawionych skojarzeń wynika, że przetłumaczone słowo „duch – duchowy” na język obecnie używany,

znaczy – INFORMACJA.

Copyright © 2014 Lifechip.pl