Lifechip.pl

Rozdział IV

Chwała – Ciężki.

 

Chwała z poziomem Ojca Niebieskiego to Urządzenie, według prawidłowego tłumaczenia oznacza Ciężki. Opis wnętrza Chwały – Ciężkiego zawiera Ks. Ezechiela, Izajasza i Objawienie św. Jana. Używany wielokrotnie w tekście Pisma św. wyraz „Chwała”, należy bardzo dokładnie odnosić do sytuacji jego użycia, gdyż nie jest to synonim wyrazu „sława”, hebrajski zapis w Piśmie to „KABOD” (Patrz – „Rozmowy o Biblii” prof. Anny Świderkówny).

Wewnętrzny obraz Chwały to Tron z Ojcem Niebieskim, pod którego stopami znajduje się sklepienie, „podniosła się Chwała Pana znad cherubów, a dziedziniec był pełen blasku Chwały” Ez.10,4; Obj.4,6; oraz Ks. Wyj.24,10 „a pod Jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo”. Sklepienie to, o niebieskim kolorze znajdującym się pod stopami Boga Zastępów jest po prostu Ekranem, na którym może odzwierciedlać każde miejsce i każdą sytuację dziejącą się np. w Morzu, służy do porozumiewania się z cherubami pod Nim i sterowania nimi. O ile jednak Mojżesz i Ezechiel widzieli jednakowe obrazy Chwały, to były one na przeciwległych biegunach poziomów działania Boga Zastępów. Mówią o tym słowa Ew. Jana 13,31–32 „Syn człowieczy został teraz otoczony Chwałą, a w Nim Bóg został otoczony Chwałą. Jeśli Bóg został w Nim otoczony Chwałą, to i Bóg otoczy go Chwałą w sobie samym, i to zaraz Go Chwałą otoczy”, oraz 17,1 „Otocz swego Syna Chwałą, aby Syn Ciebie Nią otoczył” (tłumaczenie wg Biblii Tysiąclecia, gdyż Biblia Towarzystwa Brytyjskiego tłumaczy słowo „Otoczony” jako „Uwielbiony). Jest to właśnie jeden z momentów, w którym nie zrozumiano zapisanych obrazów. Sytuację odzwierciedlają również słowa „Ojciec jest we mnie, a Ja w Ojcu” Jan 10,38. Są to Informacje wynikłe jedna z drugiej, przenikające się wzajemnie, o tych samych możliwościach i Prawach, jednak ich działania są różne – wzajemnie się uzupełniające, gdyż widzą inne przestrzenie, z których zbudowana jest Całość. Chwała widziana przez Mojżesza należy do Ojca Zewnętrznego zwanego również Widzącym (perspektywę naszego świata), natomiast druga opisana przez Ezechiela i Jana należy do Ojca Niebieskiego, który jest w nas.

Zewnętrzny obraz Chwały – Ciężkiego to „wielki obłok, płomienny ogień i blask dokoła niego” Ez.1,4; „Otoczyła mnie wielka jasność z nieba” Dzieje Apost.22.6. Chwała bywała wielokrotnie widziana przez obecnych ludzi, lecz niewiedza o charakterze tego zjawiska jako niewytłumaczalnego przez naukę, uniemożliwiała odpowiednią konfrontację tekstu przesłania Pisma św. z obrazami rzeczywistości. Zjawisko to jest nazywane „piorunem kulistym” i zwrócę uwagę jedynie na fakt, że spotkanie z tym „piorunem” nigdy nie wyrządziło człowiekowi szkody na zdrowiu, czy życiu, w przeciwieństwie do rzeczywistego pioruna, natomiast cechą charakterystyczną jest znikanie przedmiotów ze złota, nawet z ręki doświadczanych tym zjawiskiem osób.

Diadem jako dawna wiedza o istnieniu Chwały.

Zdjęcie z Encyklopedia multimedialna PWN – Historia. Hasło Diadem.

Patrz galeria

Ciężki – Chwała jest najważniejszym Urządzeniem umożliwiającą zaistnienie człowieka, jest źródłem energii sterującej procesorami, nazywanej dalej Energią Kształtu, oraz jest źródłem Energii Mocy, jest odpowiedzialna za tworzenie masy – dlatego prawidłowa nazwa wynika z zasad działania.

 

Oto symbole pozostawione przez poprzednie pokolenia przedstawiające Ciężki – Chwałę.

 

Wewnątrz Chwała składa się z trzech poziomych elementów do osi pionowej Głowy, gdzie w obrazach naszego świata środkowy element jest symbolizowany przez rondo kapelusza, wieniec laurowy (? można dyskutować), w nakryciu głowy rabinów czapka z dużym futrzanym rondem, oraz czapka z obrysem ośmiokąta. Drugi element znajduje się na poziomie szyi i symbolizuje go koloratka u kapłanów katolickich, natomiast trzeci element znajduje się powyżej głowy i jego obraz przedstawia aureola. Symbolem Ciężkiego jest oznaczana na malowidłach z dawnych czasów głowa Jezusa na krzyżu, cztery trójkąty w formie krzyża maltańskiego, oraz wolne przestrzenie pomiędzy nimi. Za jej sterowanie odpowiada 24 Starców zasiadających wokół Tronu. Każdy z nich steruje jedną Bramą, przez którą wpływa Woda Sterująca, lub Woda Mocy, inaczej pole energetyczne i działających na polecenie Zasiadającego. Obj.4,4 „Wobec swoich Starców będzie uwielbiony” również – Iz.24,23; Mat.21,16.

Rozwiązanie widzenia to osiem Bram na trzech poziomach 8 x 3 = 24.

Są przypadki stwierdzane przez medycynę, że starsi ludzie skarżą się na uciskający ból wokół skroni, nie wynikający z objawów somatycznych, przyczyną tego objawu jest praca tego środkowego elementu i leczenie w tym przypadku nie da żadnych pozytywnych rezultatów, natomiast może przeszkadzać w przebudowie. Aby w pełni zrozumieć znaczenie słowa Chwała, jako Urządzenia (Konstrukcji), które jest odpowiedzialne za prawidłowe współdziałanie z ciałem człowieka, przytoczę kilka ważniejszych cytatów.

 

i ukazała się im w obłoku Chwała Pana.” Ks. Wyj.16,10;

Chwała Pana spoczęła na górze Synaj „Ks. Wyj.24,16:

A wygląd Chwały Jahwe był jak ogień pożerający” Ks. Wyj.24,17;

To miejsce uświęcone przez moją Chwałę” Ks. Wyj.24,17;

Pokaż mi proszę Chwałę Twoją” Ks. Wyj.33,18

Przechodzić będzie Chwała moja” Ks. Wyj.33,22;

I ukaże się wam Chwała Pana” Ks. Kap.9.6;

I ukazała się całemu zgromadzeniu Chwała Pańska” Ks. Liczb 16,19; 20,6;

Chwała Pańska zapełniła świątynię” I Król.8,11;

A potem przyjmiesz mnie do Chwały” Ps.73,24;

Przebywasz w Chwałach Izraela” Ps.22,4:

zbudź się Chwało moja” Ps.57,9;

Oto stała tam Chwała Pańska” Ezech.3,23;

Odsunęła się Chwała Pana od progu i stanęła nad cherubami” Ezech. 10,18;

I oto Chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego Chwały.” Ezech. 43,2:

Wspaniała Chwała nam przypadnie, źródło promieni o szerokich brzegach” Iz.33,21;

Jego Chwała jawi się nad tobą, a ponad tobą jaśnieje Jahwe” Izaj. 60,2;

I przywdzieje wspaniałe szaty Chwały” Ks. Barucha 5,1;

Nabywaj mądrości – włoży na twoją głową ozdobny wieniec Chwały” Przyp. Salomona 4,9;

Włóż na głowę swą koronę Chwały” Ks. Barucha 5,2;

Ezechiel oglądał widzenie Chwały jakie ukazał mu (Pan) na rydwanie cherubów”

Mądr. Syracha 49,8;

Abyśmy siedzieli w Chwale Twojej” Mar.10,37;

Czyż nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej Chwały” Łuk.24,26;

Mojżesz i Eliasz ukazali się w Chwale, Ujrzeli Chwałę Jego i tych mężów” Łuk,9,31–32;

dam Ci ich Chwałę” Mat.4,8;

Ujrzał Chwałę Jego i mówił” Jan 12,41;

I objawił Chwałę swoją” Jan 2,11;

Chwało moja (wieńcu mój)” L. do Filip.4,1;

nie ukrzyżowaliby Pana chwały;” 1 do Koryntian 2,8,

Niewiędnący wieniec Chwały”(tłum Tysiąc.) „niezwiędłą koronę Chwały” 1 L. Piotra 5,4;

Bóg Chwały ukazał się Abrahamowi” Dzieje Apost.7,2;

Ujrzał Chwałę Bożą” (Szczepan) Dzieje Apost.7,55;

Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im Chwały Bożej” L. do Rzym.3,23;

Wskrzeszony przez Chwałę Ojca – powstał z martwych dzięki Chwale Ojca” L. do Rzym.6,4;

Wzięty w górę do Chwały” I Pawła do Tymot. 3,16;

Wziął on bowiem od Ojca cześć i Chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu Chwały” II Piotra 1,17;

[Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego.” L. do Efezjan 1,17;

Zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w Chwale” I l. do Filip. 4,19;„Oświetla je bowiem Chwała” Obj.21,23;

Albowiem Twoje jest Królestwo i Moc, i Chwała” Mat.6,13

i w tych ostatnich słowach najważniejszej modlitwy zostało podsumowane zagadnienie celu rozwoju człowieka.

Pisanie słowa „CHWAŁA” z małej litery świadczy o kompletnym niezrozumieniu znaczenia tego słowa i sensu wypisanych powyżej zdań, przez tłumaczących Pismo Święte na nasz język. Świadomość, Istota życia, Koła – Oczy Boga Zastępów mogą działać jedynie w Chwale, czyli w elemencie Je otaczającym. Dodam w tym miejscu bardzo ważną uwagę dotyczącą zmiany położenia pierścieni ośmiokątnych w Ciężkim w zależności od sytuacji, gdy Ciężki jest związany z ciałem, lub gdy jest samodzielną jednostką. Otóż przy połączeniu z ciałem pierścienie są równoległe – poziome i wykorzystane są Bramy Mocy, natomiast w stanie wolnym, pierścienie przyjmują położenie prostopadłe do siebie, zostają ułożone jak osie współrzędnych opisujących przestrzeń – x,y,z. Np. zewnętrzny pierścień – w położeniu osi x, środkowy – w położeniu osi y, a najmniejszy wewnętrzny – w położeniu osi z. Jest to jedna z możliwych kombinacji, gdyż poziom jest wyznaczony i jak ułożą się poszczególne pierścienie zależy od wielu czynników, a ich położenie będzie decydować o Energii wypadkowej. Natomiast położenie pierścieni w Oku, jako jednostce przetwarzającej informację, zawsze jest prostopadłe z różnymi kombinacjami, w tym wypadku otwarte są Bramy Energii Sterującej. Różne kombinacje ułożenia pierścieni i odpowiednie wykorzystanie Bram decyduje o zadaniach takiej Jednostki, a spełniane funkcje będą posiadały inne nazwy wprowadzane sukcesywnie w trakcie wykładu. W każdym przypadku pracujące 8 Bram musi wytworzyć wirujące pole o odpowiednim kierunku i sile.

 

 

 

Słowa o ponownym przyjściu Syna Człowieczego Mat.24,30; Mar.13,26; Łuk.21,27 „Przychodzącego w obłoku z Mocą i Chwałą” oznaczają widzialność zjawiska tylko dla osób, które widzą Chwałę każdego człowieka, a że jest takich osób niewiele, to i wiedzieć może o tym niewielu. Dla normalnego człowieka każda osoba może być potencjalnym Jezusem z dużą Chwałą, jak i Judaszem ze zniszczoną Chwałą. Jednego można by podziwiać, a drugiego potępiać, jednak niewiedza o wielkości ich Chwały nakazuje szacunek dla każdego człowieka żyjącego na Ziemi. Dawne powiedzenie społeczności żydowskiej brzmiało: „pokaż mi swoją Chwałę, a powiem ci kim jesteś”.

Copyright © 2014 Lifechip.pl