Lifechip.pl

Rozdział XIX

Dlaczego krew jest nazywana duszą?

 

Wiemy, że krew jest związana z informacją, a bardziej dokładnie – płynąc w naczyniach jest jak gdyby długą taśmą, na której jest zapisywana informacja i przenoszona do wszystkich komórek ciała. Jest to jedna z czterech odnóg rzeki wypływającej z Edenu Ks. Rodz.2,10–14, przy okazji uwaga: szukanie na mapie Edenu i pozostałych rzek, w krajach które nie mogły istnieć w momencie Stworzenia jest wyjątkową głupotą i absurdem.

Najprościej sobie sprawę wyobrazić przez porównanie ścieżki krwi do taśmy magnetofonowej, łącznie z jej formą przenoszenia zapisu pod postacią nośników magnetycznych. Tym nośnikiem jest hemoglobina w krwince czerwonej.

Hemoglobina ogólnie mówiąc, składa się z czterech łańcuchów polipeptydowych, z których każdy zawiera atom żelaza, czyli mamy cztery atomy Fe rozmieszczone w rogach prostokąta o boku 2,5 na 3,6 nm. Atomy żelaza wiążą się z tlenem i dwutlenkiem węgla i w zależności od panującego ciśnienia cząsteczkowego powodują ich wiązanie, i odłączanie w odpowiednich miejscach, tyle mówi obecna nauka o tym zagadnieniu. Zaproponuję trochę inne spojrzenie na to zjawisko.

Zastosowane w człowieku procesy metaboliczne cechują się oszczędnością energetyczną, dokładnością i nadzwyczajną logiką, i konsekwencją, a w przypadku przenoszenia tlenu wszystkie te zasady są złamane. Jaki sens budować statek o ciężarze 68 000kg (ciężar hemoglobiny 4x16 500kg) aby przewieźć 32kg (tlen) w jedną stronę i 44kg (dwutlenek węgla) w drugą, który trzeba napędzać w drodze jak dookoła równika. Przecież łatwiej zbudować kajak o wadze 100kg.

Gdyby jedynym celem budowy tego statku było przewożenie tych wyrobów, to powtarzam, byłby to wyjątkowy absurd Stworzenia. Do przenoszenia tlenu i CO2można znaleźć kilka innych pierwiastków, nie musiało to być żelazo, lecz zastosowano go ze względu na jego właściwości magnetyczne jako jednego z ferromagnetyków, a drugim zastosowanym w organizmie jest kobalt, jako witamina B12. Natomiast ich szkodliwymi dla zdrowia odpowiednikami jest nikiel i chrom powodujące uszkodzenie krwinek. Jako ferromagnetyki o zbliżonym ciężarze atomowym, jednak z innymi właściwościami, są nierozróżnialne przez procesy wchłaniania.

Laureat nagrody Nobla z 1935r. Linus C. Pauling stwierdził, że ilość przenoszonego tlenu przez hemoglobinę wpływa na jej właściwości magnetyczne, ale nikogo z uczonych taka właściwość nie skierowała do poszukiwań zastosowania tej umiejętności krwi.

Należy z tego również wyciągnąć wniosek, że wprowadzenie CO2do hemoglobiny blokuje jej właściwości magnetyczne. Zwykła taśma magnetofonowa powstała na zasadach umiejętności zapisywania informacji i jej odczytywania, poprzez odpowiednie układanie cząstek materiału ferromagnetycznego za pomocą głowicy magnetycznej, zapisującej i odczytującej. Takie prawo zostało wprowadzone w działaniu organizmu, a technika go jedynie powieliła.

Atomy żelaza zawarte w hemoglobinie zostają przez odpowiedni generator magnetyczny ustawione i są nośnikiem informacji o procesach metabolicznych odczytywanych pod wskazanym adresem. Zapis następuje w obecności tlenu, czyli po wyjściu z obiegu płucnego, na poziomie serca i przechodzi jako jednostka informatycznie aktywna do obiegu obwodowego. Zapisana informacja dotyczy uruchomienia odpowiedniego programu wynikającego z potrzeb odległych części organizmu, np. uwolnienia odpowiednich hormonów. Po odczytaniu, jako już nieużyteczna jest blokowana atomem węgla, a nie węgla z tlenem, gdyż tutaj zaczyna się równocześnie druga funkcja krwinki czerwonej.

Ostatnio ukazało się wiele urządzeń leczących polem magnetycznym – łóżka magnetyczne, materace, pojedyncze magnesy do masażu ciała i można powiedzieć o ich rewelacyjnym oddziaływaniu na pewne schorzenia. Opiera się ono na wspomaganiu procesu czyszczenia hemoglobiny z pozostawionej starej informacji. Jeśli przejedzie się magnesem po taśmie magnetofonowej następuje usunięcie zapisu. Główny generator zapisu znajduje się w sercu i jest odpowiednio dostosowany do charakterystyki metabolicznej danego organizmu. Z tego względu serce zwierzęcia nie może pracować u człowieka i odwrotnie. Sam proces pompowania krwi, który może być doskonale spełniany przez sztuczne mechaniczne serce nie jest jego jedyną funkcją, Pokonanie trudności technologicznych jest łatwe, lecz zawsze po zastosowaniu takiej sztucznej pompy występują procesy chorobowe w innych narządach, gdyż nie można przesłać odpowiednich informacji, są poza zasięgiem kontroli Systemu Operacyjnego. Jesteśmy już chyba po 35 latach eksperymentów nad sztucznymi i zwierzęcymi sercami w ustroju człowieka i nigdy takie serce nie pracowało dłuższy okres.

Różnice w grupach krwi i ich czynników są konsekwencją odpowiedniego ustawienia tych małych magnesików i mają stanowić barierę, aby nie tylko utrudniać procesy transplantacyjne, ale do nich nie dopuszczać i to również z wielu innych przyczyn, o których jeszcze nie wspomniałem. Tworzenie się odpowiednich białek określanych czynnikiem RH, 0, +, – ; wynika z wcześniejszego ustawienia informacyjnego i jest widocznym znakiem dla lekarza, badacza.

Miejscem, w którym dochodzi do czyszczenia hemoglobiny z odczytanej już informacji są nerki. Ich kształt i położenie uruchamia Energię Kształtu, a ona generator głowicy czyszczącej. Brak jednej z nerek upośledza działanie na tym poziomie, więc zastępczo zostają uruchomione zespoły niższego rzędu, ale z czasem funkcje organizmu muszą się zatrzymać. Proces odnawiania informacyjnego hemoglobiny jest jednym z czynników tak nieproporcjonalnego do ich wielkości przepływu krwi – 8% zużycia tlenu przy 300g, co stanowi 0,4% masy ciała. Czy taki olbrzymi przepływ jest potrzebny z punktu widzenia fizjologii, gdyż spotykamy się z wypadkami braku nerek w organizmie i może on funkcjonować dość dobrze bez filtracji przez dłuższy czas. System informatyczny jest na tyle elastyczny, że w takim wypadku dostosowuje się do potrzeb.

Żelazo jest również wbudowane w białkach stanowiących składnik mitochondriów – cytochromach, odpowiedzialnych za procesy przenoszenia elektronów. Jego funkcja jest podobna – przenosi informację, stanowi jakby składnik krwi tego mitochondria.

Jak olbrzymią rolę odgrywa kształt, możemy się przekonać na podstawie chorób związanych z nieprawidłowym kształtem krwinek czerwonych. Istnieją owalocyty, sferocyty, krwinki kolczaste – taki podział ze względu na nieprawidłowości budowy błony i krwinki sierpowate nazwane tak ze względu na błędy w budowie hemoglobiny. Nieprawidłowe rozpoznawanie takich krwinek przez Energię Kształtu odpowiedzialną m in. za zapis informacji, powoduje uaktywnianie nieprawidłowych procesów metabolicznych i niemożność prawidłowej egzystencji takich ludzi.

Jeśli Świadomość – gdzieś, kiedyś, w przeszłości łamała Prawa to musi ponieść tego konsekwencje. Będzie się wcielała zawsze z konsekwencjami swoich czynów, bo zostało jej to obiecane.

Przejdźmy do poznania znaczenia witaminy B12, o której wspomniałem. Objawem braku tej witaminy w organizmie jest tworzenia się bariery pomiędzy szpikiem, w którym rodzą się krwinki, a układem krwionośnym, w którym mają pracować. Cechą witaminy jest wbudowany kobalt, spełniający rolę zamka elektromagnetycznego, otwierającego drzwi w oddzielającej wnętrze kości ścianie. Jeśli poziom witaminy jest prawidłowy, podanie sygnału elektrycznego staje się regulatorem dopływu elementów wytwarzanych w kościach i to nie tylko krwinek.

Copyright © 2014 Lifechip.pl