Lifechip.pl

Rozdział XVII

Kanały energetyczne i zasady przekazywania informacji.

 

Technika pozwoliła zbudować takie urządzenia jak EKG i EEG służące do pomiarów prądów czynnościowych serca i mózgu. Przykładając elektrody do określonych miejsc na ciele możemy określić aktywność poszczególnych części serca, czy określonych pól mózgu. Każdy jest przekonany, że to organy są miejscem wytwarzania impulsów. Jednak jest to błędny wniosek, i raczej proszę być pewnym, że impulsy najpierw pojawiają się na powierzchni skóry, a następnie z niej, poprzez kanały zwane w akupunkturze – meridianami, przenoszone są do wnętrza na poszczególne organy i to nie tylko wymienione powyżej. Aby to sprawdzić należy przebadać te kanały pod względem zjawiska Halla, czyli powstawania prądu poprzecznego wokół kanałów.

Czy ma to jakieś znaczenie z punktu widzenia naukowca robiącego pomiary? – Raczej nie, lecz z punktu widzenia osoby cierpiącej na zaburzenia jakiegoś organu – olbrzymią. Dodam tutaj taką ciekawostkę, że wszystkie organy, które transplantowano na pewno nie otrzymują impulsów sterujących z mózgu, gdyż są odnerwione i nie stwierdzono tworzenia się nowych połączeń. Jednak podejmują normalną pracę i muszą otrzymywać informacje regulujące ich metabolizm na tle całości organizmu. Dlatego można być pewnym, że kanały energetyczne nadal działają i one są źródłem informacji. Natomiast czy sygnały wytworzone na powierzchni ciała dotrą do narządów zależy od „światła” wytworzonego przez ciało Świadomości, czyli ciała pośredniczącego pomiędzy Okiem – procesorem, a ciałem materialnym.

Dokładnie wyjaśniając w tym momencie sytuację należy powiedzieć, że istniejąca tzw. Aura powyżej każdego ciała materialnego, to ciało Świadomości, bądź Tchnienie Boga, Największa Informacja, Ja. Jest to źródło wszelkiej wiedzy, ale Jego wibracje są olbrzymie, a moc minimalna i przenosi swoje impulsy poprzez poszczególne stopnie wzmacniaczy i procesorów, główny Oko. Pomiędzy Aurą, a ciałem materialnym znajduje się jeszcze jedna warstwa pola zmieniająca swoje właściwości przepuszczania światła, na podobieństwo obecnie produkowanych ciekłych kryształów. Jeśli jest białe, to powoduje odbijanie wchodzącego światła Aury i nie pozwoli na wytwarzanie odpowiednio silnych sygnałów przewodzących informację. Jeśli jest czarna przepuszcza wszystkie polecenia Świadomości, ciało materialne jest w pełni zdrowe.

Te pośredniczące ciało jest nazywane Kominiarzem, a symbolizuje go strój koloru czarnego noszony przede wszystkim przez kapłanów obrządku wschodniego, wraz z ich nakryciem głowy. Dawniej nakryciem głowy kominiarza nie był cylinder, lecz czapka podobna do garnka, czyli jak u tych kapłanów. Wprowadzenie do niej ronda i stworzenie tzw. cylindra, to obraz środkowej części Chwały. Nie wszystko, co czarne, co w dół, co chropowate jest złe, a białe, w górze, gładkie, jest dobre. Przynależność do formy dobra lub zła zależy jedynie od sposobu zastosowania, czy nieodpowiedniego miejsca, w którym się dane zjawisko znalazło. Porównanie ubioru czarnego do wyglądu np. szatana, czy kontaktów z siłami zła jest po prostu dziecinadą wytworzoną przez ograniczonych umysłowo osobników. Kominiarz jest stanem informacji – duchem i tak jak inne elementy duchowe, dzieli się na Duchy zwykłe i Duchy Święte, dlatego dla rozróżnienia tych Informacji zostały wprowadzone odpowiednie nazwy, jest takich elementów znaczna ilość i gdybyśmy nie operowali odpowiednimi nazwami jakiekolwiek tłumaczenie istniejących zależności byłoby bełkotem.

Znamy już działanie Szelmy i Kominiarza. Każda z tych Informacji może przybrać dowolny obraz, z czego wynika, że również ciała materialnego, i objawiać się równocześnie z nim, czyli jest to wyjaśnienie zjawisk polegających na pojawianiu się duplikatów danej osoby np. w różnych miejscach. Człowiek poprzez swoje dobre czyny powoduje zaczernienie tego ciała i lepsze sterowanie, natomiast u ludzi cierpiących np. na serce, jest na piersi bardzo jasna plama i nie przepuszcza pola z Aury. Każdorazowe pogłaskanie psa powoduje zwiększanie się tej plamy.

Niektórzy jasnowidze mogą określić czyjąś śmierć, gdyż widzą intensywną białą otoczkę wokół ciała. Ale zewnętrzne ciało Świadomości powinno dążyć do stania się białym, więc jeśli się nie zna zasad budowy to można się srogo pomylić.

Zasada podstawowa – najpierw pole, później możliwy prąd.

A nie jak dotychczas, że prąd wytwarza pole.

Dowiedziono, że w zdrowym organizmie sygnały bodźcotwórcze serca nie są wytwarzane w mózgu, natomiast pojawiają się w węźle zatokowym serca. Tutaj uzupełnię wiedzę: do węzła dostarczają je kanały energetyczne z powierzchni ciała, a tworzone są w procesorze zewnętrznym z układem odpowiednich wzorców częstotliwości, od kilkuset na minutę dla zwierząt, do kilkudziesięciu dla człowieka. Mięsień serca jedynie reaguje na sygnały i wykonuje skurcze, tak jak pobudzane neurony kory mózgowej.

Każda choroba wytwarza swój obraz na widzialnej powierzchni ciała materialnego. Są to w pewnych wypadkach znaki wyraźne – zaczerwienienie, wypryski, wypukłości skóry, jej kolor, czy stan napięcia. Są to znaki dla praktyków bardzo wyraźne i pozwalają na odpowiednie działanie, lecz są również znaki niewiele mówiące z powodu tego, że rzadko występują, jednak także poprzedzają chorobę. Informacja zawsze najpierw dociera do powierzchni ciała.

Wpływ na negatywny stan Kominiarza, jego chorobę, jego kolor ma kilka czynników: przede wszystkim czyny, stan moralny, jedzenie, dotykanie zwierząt i przetaczanie krwi, czyli wprowadzanie od środka prochu z Mąki. I tym sposobem zostaje zamknięte błędne koło, gdyż w momencie potrzebnego silnego sygnału sterującego zasłaniany jest jego dopływ. A w związku z tym, że Kominiarzy mamy 96 – podstawiony zostaje inny, wykształcony wcześniej i ratuje sytuację, jaką jest życie ciała materialnego. Lecz ten jeden zostaje bezpowrotnie utracony, a jaka to strata przekonamy się przy omawianiu budowy i działania Rozumu, z którym Kominiarze są związani.

Copyright © 2014 Lifechip.pl